Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Skattepliktiga inkomster 2011

2011
Offentliggöranden