Publicerad: 15.12.2006

Stora skillnader i utvecklingen av antalet arbetsplatser mellan de ekonomiska regionerna 2000-2004

Enlig Statistikcentralens sysselsättningsstatistik ökade antalet arbetsplatser i Finland med 1,5 procent under åren 2000-2004. Relativt sett mest nya arbetsplatser uppstod i Tunturi-Lappis, Tammerfors, Jyväskylä och Uleåborgs ekonomiska region. Antalet nya arbetsplaster ökade med över 6 procent inom dessa regioner. I 23 ekonomiska regioner ökade antalet arbetsplatser mer än i landet i genomsnitt. Bland dessa regioner fanns bl.a. Åbo och Helsingfors ekonomiska region. Antalet arbetsplatser var oförändrat eller minskade i 54 ekonomiska regioner. Flest arbetsplatser förlorade Östra Lapplands ekonomiska region.

I Tunturi-Lappis ekonomiska region ökade antalet arbetsplatser mest inom näringsgrenen "andra samhälleliga och personliga tjänster", till vilka bl.a. skidcentren hör. I Tammerfors ekonomiska region ökade antalet arbetsplatser mest inom administration av utbildning, medan antalet nya arbetsplatser i Jyväskylä och Uleåborgs ekonomiska regioner ökade mest inom företagstjänster.

Ekonomiska regioner där antalet arbetsplatser ökat och minskat mest under perioden 2000-2004

Ekonomiska regioner är områdeshelheter som består av flera kommuner. Dessa helheter började användas år 1994 som en grundindelning för regionutvecklingslagarna. Som kriterier för att bilda ekonomiska regioner har man använt samarbete mellan kommuner, sysselsättning och trafikförbindelser. Fr.o.m. början av år 2005 var antalet ekonomiska regioner i Fasta Finland 74 och på Åland 3.

Källa: Sysselsättningsstatistik 2004. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Väänänen, (09) 1734 2695, tyossakaynti.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. 2004. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2004/tyokay_2004_2006-12-15_tie_003_sv.html