Publicerad: 14.11.2007

Andelen sysselsatta med examen högst i Grankulla år 2005

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik hade 81,9 procent av alla sysselsatta avlagt examen efter grundnivå år 2005. Av den befolkning som fyllt 15 år hade 63,4 procent avlagt examen under motsvarande tidpunkt. I Grankulla var andelen sysselsatta som avlagt examen högst, dvs. 91 procent. Andelen personer med examen var lägst i Hangö, där var andelen sysselsatta med examen 66 procent.

Sett efter landskap fanns det flest sysselsatta som avlagt examen i Norra Österbotten, Norra Savolax och Mellersta Finland, där mer än 84 procent av alla sysselsatta hade avlagt examen. Andelen sysselsatta med examen var lägst på Åland, 70 procent, och i Östra Nyland, 77 procent.

Med personer som avlagt examen efter grundnivå avses de som tagit studentexamen, yrkesexamen eller högskoleexamen efter grundskoleexamen eller motsvarande.

Kommuner i Fasta Finland med högsta resp. lägsta andelen utbildade bland sysselsatta år 2005

Högsta andelen
utbildade
Sysselsatta som
avlagt examen, %
Personer som
avlagt examen av
alla 15 år fyllda, %
Grankulla 91,0 79,5
Jyväskylä 89,2 72,7
Uleåborg 89,0 73,0
Kuopio 88,0 70,1
Rovaniemi 87,7 68,5
Joensuu 87,4 70,0
Kontiolahti 87,4 69,5
Kajana 87,3 65,3
Haukipudas 87,3 68,4
Kempele 87,1 71,2
Lägsta andelen
utbildade
Sysselsatta som
avlagt examen, %
Personer som
avlagt examen av
alla 15 år fyllda, %
Hangö 66,0 51,2
Dragsfjärd 66,1 47,4
Ullava 67,5 46,0
Luhanka 68,6 42,2
Kyyjärvi 69,0 46,6
Honkajoki 69,0 49,4
Pojo 69,1 50,5
Gustavs 69,2 49,1
Lappträsk 69,3 51,8
Merijärvi 69,4 46,5

Källa: Sysselsättningsstatistik 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Väänänen, (09) 1734 2695, tyossakaynti.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 14.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2005/tyokay_2005_2007-11-14_tie_001_sv.html