Publicerad: 3.12.2010

Var tredje arbetar inom mycket kvinno- eller mansdominerade yrkesgrupper

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har yrkesgrupperna kraftigt indelats efter kön i mansjobb och kvinnojobb. År 2008 arbetade var tredje person inom en yrkesgrupp, där 90 procent eller fler var av samma kön. Bara 14 procent av de sysselsatta arbetade inom yrkesgrupper, där det fanns nästan lika många män som kvinnor (40–60 procent).

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008

Yrkesgrupper Samtliga
%
Män
%
Kvinnor
%
Kvinnliga yrkesgrupper (90–100 % kvinnor) 15,3 1,5 29,2
Kvinnodominerade yrkesgrupper (60–90 % kvinnor) 27,6 12,8 42,5
Jämställda yrkesgrupper (40–60 % av vartdera könet) 14,4 14,2 14,6
Mansdominerade yrkesgrupper (60–90 % män) 24,2 36,6 11,8
Manliga yrkesgrupper (90–100 % män) 18,5 35,0 1,8
Totalt 100,0 100,0 100,0


Av kvinnorna arbetade 29 procent inom en yrkesgrupp, där andelen kvinnor var 90 procent eller mer. De största kvinnliga yrkesgrupperna var olika yrken inom vård- och omsorgsbranschen, såsom närvårdare, sjukskötare, sekreterare samt barnskötare. På motsvarande sätt var de största yrkesgrupperna, där nästan bara män arbetade, fordonsförare, byggarbetare samt maskinmontörer och -reparatörer. Av kvinnorna hade under två procent vågat sig till typiskt manliga yrkesgrupper och av männen hade bara 1,5 procent sökt sig till typiskt kvinnliga branscher.

Mer än hälften arbetade inom kvinno- eller mansdominerade yrkesgrupper, där antingen män eller kvinnor utgör den klart största delen, 60–90 procent. De vanligaste kvinnodominerade yrkesgrupperna (60–90 % kvinnor inom yrkesgruppen) var försäljare, städerskor och servitriser samt grundskole- och gymnasielärare. Bland män var de största motsvarande yrkesgrupperna jordbrukare, dataspecialister, godshanterare och lagerarbetare samt fastighetsskötare. Av männen hade 13 procent sökt sig till kvinnodominerade branscher och på motsvarande sätt arbetade nästan lika många av kvinnorna inom mansdominerade yrkesgrupper.

De största jämställda yrkesgrupperna, där det finns nästan lika många män som kvinnor, var försäljningsförhandlare, -representanter och -sekreterare, affärsföreståndare och småhandlare, specialister inom statsförvaltning samt lektorer vid yrkesläroanstalter. Könsneutrala yrkesgrupper var också specialläkare och journalister samt av direktörsyrkena ekonomi- och förvaltningsdirektörer

Segregeringen av yrken enligt kön mindre bland unga än bland äldre

Bland unga personer i åldern 25–34 år var indelningen efter kön i kvinnojobb och mansjobb inte så tydlig som bland personer i åldern 45–54 år. Av unga kvinnor arbetade en mindre andel (26 procent) än av 45–54-åriga kvinnor (33 procent) inom kvinnliga yrkesgrupper. Dessutom arbetade en större andel av dem än av äldre kvinnor inom jämställda yrkesgrupper (16 procent). Av yngre män arbetade en mindre andel som av äldre män inom jämställda yrken. Däremot var det vanligare att yngre män arbetade inom kvinnodominerade yrken än äldre män. Sådana kvinnodominerade yrkesgrupper, där yngre män arbetar oftare än äldre män, var bl.a. försäljare, städpersonal, serveringspersonal samt kockar och köksbiträden.

Fördelning av olika åldersgrupper (%) mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008

Yrkesgrupper 25-34 år 45-54 år
Samtliga
%
Män
%
Kvinnor
%
Samtliga
%
Män
%
Kvinnor
%
Kvinnliga yrkesgrupper (90–100 % kvinnor) 13,2 1,9 26,0 17,3 1,2 32,7
Kvinnodominerade yrkesgrupper (60–90 % kvinnor) 28,8 15,4 43,9 25,0 10,2 39,3
Jämställda yrkesgrupper (40–60 % av vartdera könet) 14,7 13,5 16,1 14,7 14,9 14,4
Mansdominerade yrkesgrupper (60–90 % män) 24,7 36,0 12,0 24,2 37,0 11,9
Manliga yrkesgrupper (90–100 % män) 18,6 33,2 2,1 18,8 36,7 1,7
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Källa: Sysselsättningsstatistik 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Airi Pajunen (09) 1734 3293, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (254,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 3.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Yrke och socioekonomisk ställning 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2008/04/tyokay_2008_04_2010-12-03_tie_001_sv.html