Publicerad: 6.10.2011

Var tredje sysselsatt pendlar till ett arbete utanför hemkommunen

Var tredje av alla sysselsatta pendlar, dvs. arbetar utanför sin egen hemkommun. Pendlingen sker närmast i riktning mot de stora städerns och centralkommunerna. Av de stora städerna sker relativt sett mest pendling till Vanda, där 56,9 procent av de sysselsatta inte bor i Vanda.

Andelen utpendlare bland de sysselsatta (%) efter kommun 31.12.2009

Andelen utpendlare bland de sysselsatta (%) efter kommun 31.12.2009

Det finns stora variationer i andelen pendlare när man ser till kommun. Andelen utpendlare av de sysselsatta är störst i Grankulla (80,0 procent), Lemland (79,3 procent) och Rusko (76,6 procent). Minst arbetar man utanför den egna kommunen i Kuusamo (8,5 procent), Rovaniemi (9,0 procent) och Brahestad (9,6 procent).

Den största andelen inpendling till kommunen finns också i Grankulla (67,3 procent av inom området arbetande). I Jomala, Reso, Tusby och Birkala är andelen inpendlare från andra kommuner mer än 60 procent av de sysselsatta (inom både privata och offentliga sektorn). De lägsta andelarna inpendlare (under 10 procent) har Kumlinge, Brändö, Rovaniemi, Suomussalmi, Kuusamo och Lieksa.

Nio ut av tio arbetar i den egna ekonomiska regionen

Ungefär 90 procent av de sysselsatta arbetar inom den egna ekonomiska regionens område. I Helsingfors ekonomiska region pendlar man klart minst till andra ekonomiska regioner (3,1 procent). Andra ekonomiska regioner med låg utpendling är Vasa (6,8 procent), Joensuu (7,0 procent) och Kemi-Torneå (7,1 procent). Av de sysselsatta som bor i den ekonomiska regionen Ålands landbygd eller Kyrönmaa har över hälften ett jobb utanför sin egen ekonomiska region.

När det gäller pendling till ekonomiska regioner är procentandelarna störst i Mariehamns stad (55,2), Riihimäki (27,3) och Ålands landsbygd (24,0). I dessa ekonomiska regioner arbetar således relativt sett flest invånare som är bosatta i andra ekonomiska regioner.

Andelen utpendlare bland de sysselsatta (%) efter ekonomisk region 31.12.2009

Andelen utpendlare bland de sysselsatta (%) efter ekonomisk region 31.12.2009

Källa: Sysselsättningsstatistik 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta (09) 17342632, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (308,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 6.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2009/03/tyokay_2009_03_2011-10-06_tie_001_sv.html