Tabellbilaga 6. Sysselsatta främmande språkiga efter landskap 2009

  Totalt Främmande språkiga Andelen sysselsatta med ett främmande modersmål i vissa yrkesgrupper, %
Område Antal Antal Andel, % Städare, % Motorcykelförare, % Byggnadsarbetare m.fl., % Serveringspersonal, %
Totalt 2 289 975 80 039 3,5 14,6 4,2 4,7 10,7
Nyland 736 309 46 382 6,3 34,5 10,5 11,8 19,3
Egentliga Finland 200 852 6 556 3,3 11,2 3,5 3,9 6,4
Egentliga Tavastland 74 346 1 459 2,0 8,9 1,7 2,4 5,5
Päijänne Tavastland 80 878 2 121 2,6 8,3 3,2 3,0 5,3
Kymmenedalen 71 376 2 115 3,0 5,7 3,9 1,8 5,1
Södra Karelen 51 959 1 668 3,2 5,1 2,5 4,1 8,2
Satakunta 92 045 1 378 1,5 3,4 1,3 1,7 3,3
Birkaland 204 012 5 049 2,5 9,6 2,5 1,7 6,2
Mellersta Finland 108 381 1 850 1,7 4,9 1,2 1,3 5,1
Södra Österbotten 78 215 907 1,2 3,6 0,5 1,3 3,0
Österbotten 77 586 2 428 3,1 10,6 1,5 3,4 8,7
Södra Savolax 59 498 1 000 1,7 3,0 0,8 1,7 4,0
Norra Savolax 96 720 1 403 1,5 3,6 0,7 1,0 4,7
Norra Karelen 61 647 1 161 1,9 3,4 1,3 1,1 8,3
Kajanaland 30 191 444 1,5 3,2 0,9 0,8 6,9
Mellersta Österbotten 27 888 382 1,4 5,7 0,7 1,4 7,0
Norra Österbotten 154 567 2 097 1,4 2,8 0,6 0,7 7,1
Lappland 69 818 890 1,3 2,6 0,3 0,8 4,7
Åland 13 687 749 5,5 22,6 2,7 11,6 11,0

Källa: Sysselsättningsstatistik 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Airi Pajunen (09) 1734 3293, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Yrke och socioekonomisk ställning 2009, Tabellbilaga 6. Sysselsatta främmande språkiga efter landskap 2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2009/04/tyokay_2009_04_2011-11-28_tau_006_sv.html