Imatra

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Imatra Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013155 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201297,3 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201328 219 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,3 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201313,0 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201361,1 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201325,9 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20133,5 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-53 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-150 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20137 761 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201124 694 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201314 787 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201328,1 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201357,8 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013193 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201365,1 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201321,3 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.201211 286 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201251,8 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201215,4 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201210 595 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201177,4 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,8 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201233,6 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201264,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,1 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,67 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201232,7 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 388 352 299