Jämsä

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Jämsä Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 571 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201275,0 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201322 138 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,0 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,6 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,4 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201325,9 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,1 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-125 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-104 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20136 175 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201124 343 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201310 879 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201321,9 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201371,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20134 120 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201365,8 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201321,9 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20128 510 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201253,9 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201215,1 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20128 439 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201183,4 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20124,1 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201235,3 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201259,4 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,1 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,65 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201231,7 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 401 352 299