Koski Tl

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Koski Tl Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013191 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201251,7 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20132 423 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,1 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,7 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201356,2 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201329,1 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,4 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20133,1 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-38 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 20133 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013660 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201122 218 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 181 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201313,8 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201389,2 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013264 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201360,1 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201318,5 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012918 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201257,2 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20127,9 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012960 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201161,5 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201218,5 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201229,7 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201250,7 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,1 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,55 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201233,6 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012376 352 299