Muhos

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Muhos Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013784 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201277,8 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20138 998 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,6 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201325,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,5 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201315,0 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,7 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-40 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201381 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 320 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201123 930 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20133 504 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201317,8 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201392,1 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013633 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201370,8 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201324,0 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 490 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201260,5 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201211,8 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20123 393 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201149,1 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20128,7 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201211,6 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201277,9 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,8 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,64 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201220,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012484 352 299