Pyhäranta

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Pyhäranta Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013143 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201241,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20132 177 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,0 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,6 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201360,1 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201323,2 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,4 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,8 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-20 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 20130 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013666 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201126 134 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013947 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.20135,8 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201397,0 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 001 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201363,4 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201319,8 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012557 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201259,9 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20129,8 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012935 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201127,1 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20127,0 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201249,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201241,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,35 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201227,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012168 352 299