Tornio - Torneå

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Tornio - Torneå Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 188 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201285,8 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201322 371 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,5 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201318,2 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201363,4 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201318,4 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,5 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,4 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-261 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201372 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20136 064 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201124 797 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201310 185 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201327,4 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201366,8 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 266 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201369,7 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201323,6 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20129 000 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201255,7 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201213,9 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20128 809 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201180,3 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,9 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201240,7 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201253,6 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,8 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,55 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201223,7 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 385 352 299