Tuusula - Tusby

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Tuusula - Tusby Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013220 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201294,0 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201338 125 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,5 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201320,7 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201365,1 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,2 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,6 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,3 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-49 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013170 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.201310 827 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201132 671 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201315 610 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201318,3 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201371,6 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013523 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201369,5 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201332,6 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.201214 135 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201269,8 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20125,2 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201218 498 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201129,7 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,3 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201228,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201268,9 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,5 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,05 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201217,6 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20122 660 352 299