Tietosisältö

Tietoryhmät ja niiden muuttujat

Ruututietokanta muodostuu ruudun perustiedoista ja kahdeksasta tietoryhmästä. Ruudun perustiedot liittävät ruututilastoaineiston kartalle.

Ruututietokanta 2017 sisältää seuraavat tietoryhmät (suluissa tilastoaineiston ajankohta)

  • Asukasrakenne (31.12.2016)
  • Asukkaiden koulutusaste (31.12.2016)
  • Asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot (31.12.2015)
  • Talouksien koko ja elämävaihe (31.12.2016)
  • Talouksien käytettävissä olevat rahatulot (31.12.2015)
  • Rakennukset ja asuminen (31.12.2016)
  • Työpaikat toimialoittain (31.12.2015)
  • Asukkaiden pääasiallinen toiminta (31.12.2015)

Tietoryhmät ja niihin kuuluvat muuttujat on kuvattu tarkemmin pdf -dokumenteissa:

Muutokset edelliseen versioon

Ruututietokannan 2017 tiedot asukkaiden koulutusrakenteesta ovat kaksi vuotta uudempia kuin edellisessä Ruututietokannassa.  Aiempien vuoisen muutokset on kuvattu Ruututietokannan laajassa kuvauksessa.

Tietosuoja

Tietosuojasyistä ruuduittaiset tiedot on suojattu. Tietosuoja on sama sekä 250 m-, 1 km- että 5km- ruuduissa. Vaikka tieto ruudussa suojataan, perusjoukkojen lukumäärätiedot ei ole suojattu (esimerkiksi taloudet ruudussa yhteensä, työpaikat ruudussa yhteensä).

Muuttujakohtaiset suojaukset käyvät ilmi Ruututietokannan laajoissa kuvausdokumenteissa.

Demoaineisto

Ruututietokannan tietoihin voit tutustua demoaineiston avulla. Demoaineisto sisältää pienen alueen tiedot (tilastoaineiston ajankohdat 2012 – 2013). Tilaa aineisto käyttöösi lomakkeella.

Päivitetty 12.1.2018