Tietosisältö

Tietoryhmät ja niiden muuttujat

Ruututietokanta muodostuu ruudun perustiedoista ja kahdeksasta tietoryhmästä. Ruudun perustiedot liittävät ruututilastoaineiston kartalle.

Ruututietokanta 2018 sisältää seuraavat tietoryhmät (suluissa tilastoaineiston ajankohta)

 • Asukasrakenne (31.12.2017)
 • Asukkaiden koulutusaste (31.12.2017)
 • Asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot (31.12.2016)
 • Talouksien koko ja elämävaihe (31.12.2017)
 • Talouksien käytettävissä olevat rahatulot (31.12.2016)
 • Rakennukset ja asuminen (31.12.2017)
 • Työpaikat toimialoittain (31.12.2016)
 • Asukkaiden pääasiallinen toiminta (31.12.2016)

Tietoryhmät ja niihin kuuluvat muuttujat on kuvattu tarkemmin pdf -dokumenteissa:

Muutokset edelliseen versioon

Aineistoon on lisätty uusi, ruutua identifioiva yksilöllinen tunnus (grid_id), joka muodoltaan vastaa Inspire-aineistossa käytettyä tunnusta. Tunnus sisältää ruutukoon sekä pohjois- ja itäkoordinaatit (esim. 250mN674400E31725). Aineistossa säilyy myös vanha ruututunnus (esim. 1556230).

Asukkaiden pääasiallinen toiminta (PT) –tietoryhmästä on poistettu muuttujat ”Työvoima” ja ”Työvoiman ulkopuolella olevat”. Kyseiset muuttujat ovat jatkossa tietosuojauksen muuttumisen johdosta laskettavissa suoraan aineistosta, silloin kuin ruudussa on riittävästi tapauksia.

Tietosuojaa on tarkennettu seuraavasti:

 • Asukasrakenne (HE) –tietoryhmän tiedot ovat suojattu, jos ruudussa on vähemmän kuin kolme asukasta. Perusjoukko (asukkaat yhteensä) näytetään edelleen suojaamattomana.
 • Rakennukset ja asuminen (RA) –tietoryhmän tiedot asunnoista ovat suojattu, jos ruudussa on vähemmän kuin kolme asuntoa (tai vain yksi asuinrakennus, kuten aikaisemminkin). Perusjoukot (kesämökit yhteensä, rakennukset yhteensä) näytetään edelleen suojaamattomina.
 • Työpaikat toimialoittain (TP) –tietoryhmän tiedot ovat suojattu, jos ruudussa on vähemmän kuin kolme työpaikkaa. Perusjoukko (työpaikat yhteensä) näytetään edelleen suojaamattomana.

Asukkaiden pääasiallinen toiminta (PT) –tietoryhmän tiedot ovat suojattu, jos ruudussa on vähemmän kuin kymmenen asukasta. Perusjoukko (asukkaat yhteensä) näytetään edelleen suojaamattomana. Aikaisemmin suojaamattomat muuttujat ”Työvoima” ja ”Työvoiman ulkopuolella olevat” on poistettu aineistosta.

Aiempien vuoisen muutokset on kuvattu Ruututietokannan laajassa kuvauksessa.

Tietosuoja

Tietosuojasyistä ruuduittaiset tiedot on suojattu. Tietosuoja on sama sekä 250 m-, 1 km- että 5km- ruuduissa. Vaikka tieto ruudussa suojataan, perusjoukkojen lukumäärätiedot ei ole suojattu (esimerkiksi taloudet ruudussa yhteensä, työpaikat ruudussa yhteensä).

Muuttujakohtaiset suojaukset käyvät ilmi Ruututietokannan laajoissa kuvausdokumenteissa.

Demoaineisto

Ruututietokannan tietoihin voit tutustua demoaineiston avulla. Demoaineisto sisältää pienen alueen tiedot (tilastoaineiston ajankohdat 2012 – 2013). Tilaa aineisto käyttöösi lomakkeella.

Päivitetty 30.11.2018