Bakgrundsuppgifter om personer som flyttat

Databasen Bakgrundsuppgifter om personer som flyttat innehåller de färskaste statistiska bakgrundsuppgifterna för år 2017 om de personer som flyttat till eller från kommunen. Dessutom ingår motsvarande uppgifter för 2014-2016.

Tabellerna innehåller uppgifter om flyttningsrörelsens in- och utflyttning (både efter inrikes omflyttning samt migration) efter bl.a. huvudsaklig verksamhet, utbildningsnivå, näringsgren, ålder och inkomster.

Tabelluppgifterna finns tillgängliga kommunvis. Därtill kan uppgifterna granskas efter ekonomisk region, landskap, närings-, trafik- och miljöcentral och på hela landets nivå.