Mitä tilastot kertovat koronan vaikutuksista?

Uutislistauksen päivittäminen päättyy

Tällä sivulla olevaa listaa korona-aiheisista julkaisuista ja listaa kokeellisten tilastojen tulevista julkaisuajoista ei enää päivitetä.

Mistä löytyy tuoreita tietoja?

Julkistamiskalenterista löydät tietoa tilastojen tulevista julkaisuajoista sekä linkit jo julkaistuihin tilastoihin.

Kokeellisten tilastojen sivuilla ja tietokannassa julkaistaan esimerkiksi koko talouden pikaestimaatti. Sen tietoja ei löydy nykyisestä julkistamiskalenterista.

Tieto&trendit -palvelun artikkeleissa ja blogeissa käsitellään koronan yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Talouden tilannekuvaa päivitetään muutaman kuukauden välein.

Koronatilannetta kuvaavia tilastotiedonlähteitä aiheittain päivitetään yhä Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen.

Etsitkö tietoa koronavirustartunnoista?

Koronavirustartuntoja tilastoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kyselyitä ja niiden tuloksia

Julkaisu Koronakriisin vaikutukset palkansaajien työoloihin esittelee Tilastokeskuksen keväällä 2021 toteuttaman Koronakriisin vaikutukset työelämään -verkkotiedonkeruun palkansaajia koskevia tuloksia.

Tilastokeskuksen toteuttamassa Kansalaispulssi-kyselyssä selvitetään kansalaisten näkemyksiä korona-ajasta ja viranomaisten toiminnasta. Kyselyn tulokset julkaistaan sivuillamme Excel-taulukoina. Kyselyn tilannut valtioneuvoston kanslia julkaisee tietoja myös omilla sivuillaan.

Päivitettäviä tietokantataulukoita

Tietokantataulukoista voit itse poimia tarvitsemiasi tietoja. Tutustu tietokantojen käyttöohjeeseen.

Kuolleiden määrä viikoittain

Kuolleiden viikoittaiset lukumäärät julkaistaan koronapandemian ajan tietokantataulukossa. Taulukko päivitetään kerran kuussa samalla viikolla, jolloin julkaistaan väestön ennakkotilaston kuukausijulkistus. Taulukon päivitysviikonpäivä on torstai, mutta jos torstaille osuu arkipyhä, päivitys tehdään keskiviikkona.

Julkaistut luvut ovat ennakollisia, ja niitä korjataan ylöspäin, kun tilaston pohjana olevat tiedot täydentyvät. Viimeisimpien julkaistujen viikkojen osalta luvut eivät siis ole vertailukelpoisia aiempien vuosien vastaaviin lukuihin.

Konkurssien määrä kuukausittain

Konkurssien määrästä on julkaistu viikoittaisia pikaennakkotietoja vuoden 2021 viikkoon 25 asti. Tietoja julkaistaan kuukausittain.

Alkaneet työnhaut

Taulukosta selviää alkaneiden työnhakujen määrät kuukausittain henkilön työllisyystilanteen ja ammattiryhmän mukaan. Lisäksi taulukossa on alkaneiden jaksojen määrä, koska henkilö voi ensin ilmoittautua esim. työssä olevaksi työnhakijaksi ja työnhaun ollessa voimassa siirtyä kokoaikaisesti lomautettujen ryhmään. Tällaiset siirtymät eivät näy alkaneissa työnhauissa vaan alkaneissa jaksoissa. Pidemmällä aikavälillä henkilöllä voi olla useita jaksoja, jos hän liikkuu esim. pätkätöiden vuoksi eri ryhmien välillä.

Päättyneet työnhaut

Poikkeustilanteessa tarkastellaan erityisesti alkaneita työnhakuja ja alkaneita työttömyysjaksoja. Tästä taulukosta löytyy kuitenkin päättyneiden työnhakujen ja päättyneiden jaksojen lukumäärät henkilön työllisyystilanteen sekä työnhaun tai jakson päättymisen syyn mukaan.

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupan tilasto kattaa maksutaseen mukaisen ulkomaankaupan neljännesvuositasolla. Tilasto luo linkin Tullin ja maksutaseen mukaiselle tavarakaupalle, kuvaa neljännesvuosittaista palvelukauppaa eriteltynä sekä kertoo tavaroiden ja palveluiden kokonaisviennin alueittain.

Lisää tilastotaulukoita StatFin-tietokannassa

Lisää tilastotaulukoita yhteiskunnan eri aloilta löydät Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta.

Korona-aiheiset uutiset ja julkistukset ajalta 26.3.2020–30.9.2021