Mitä tilastot kertovat koronan vaikutuksista?

Vuonna 2020 ilmestyneitä tilastotietoja ja taulukoita koronapandemian vaikutuksesta yhteiskuntaan. Koronavirustartuntoja tilastoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tilastojulkistuksia ja uutisia

 

Katsauksia

Tulevia koronavaikutuksia koskevia julkistuksia

Tilastokeskuksen normaalin tilastotuotannon julkaisuajat löytyvät julkistamiskalenterista. Lisäksi koronatilannetta kuvaavia tilastotietoja julkaistaan kokeellisina tilastoina. Näiden kokeellisten tilastojen julkaisuajat ovat oheisessa taulukossa.

Kokeellinen tilasto Ajanjakso, jota tiedot koskevat Julkistuspäivä
Viikoittaiset kuolleiden määrät, pikaennakko viikkoon 36/2020 asti 17.9.2020
Koko talouden pikaestimaatti elokuu 2020 18.9.2020
Viikoittaiset konkurssien määrät, pikaennakko viikkoon 37/2020 asti

18.9.2020

Viikoittaiset kuolleiden määrät, pikaennakko viikkoon 37/2020 asti 24.9.2020
Viikoittaiset konkurssien määrät, pikaennakko viikkoon 38/2020 asti 25.9.2020
Yritystukien osavuositilasto huhti–kesäkuu 2020 29.9.2020

Julkistusajankohtiin saattaa tulla muutoksia.

Tähän osioon kokoamme koronatilannetta varten tehtyjä tilastotaulukoita ja -kuvioita, jotka kuvaavat kevään 2020 tilannetta. Normaalit tilastojulkistusten yhteydessä päivitetyt taulukot löytyvät StatFin-tietokannasta.

Taulukot

Kuolleiden määrä viikoittain

Kuolleiden viikoittaiset lukumäärät julkaistaan tietokantataulukossa kahden viikon viiveellä. Julkaistut luvut ovat vuoden 2020 osalta ennakollisia, ja niitä korjataan ylöspäin, kun tilaston pohjana olevat tiedot täydentyvät. Viimeisimpien julkaistujen viikkojen osalta luvut eivät siis ole vertailukelpoisia aiempien vuosien vastaaviin lukuihin. Kahden viikon julkaisuviive tilastossa johtuu siitä, että tieto kuolemasta tallentuu Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään väestötietojärjestelmään viiveellä. Oheisen taulukon luvut kuvaavat tilannetta kuluvan vuoden viikkoon 36 saakka.

Konkurssien määrä viikoittain

Konkurssien pikaennakkotilastossa julkaistaan tietoja vireille pantujen konkurssien viikoittaisesta määrästä päätoimialoittain. Tiedot julkaistaan pääsääntöisesti tilastointiviikkoa seuraavan viikon lopussa. Julkaistavassa taulukossa vuosien 2003–2019 vireille pantujen konkurssien määrät perustuvat lopulliseen tilastoon ja vuoden 2020 osalta ennakkotietoon. Vuoden 2020 ennakkotiedot revisioituvat aina kun seuraavan viikon tietoja julkistetaan. Tuoreimpien viikkojen tiedot täydentyvät jokaisella päivityskierroksella.

Huom. Konkurssien pikaennakkotilastoa ei julkaista 18.9.2020 teknisten ongelmien vuoksi. Viikon 37 tiedot julkaistaan seuraavan julkistuksen yhteydessä 25.9.2020.

Kansalaispulssi

Tilastokeskus toteuttaa Valtioneuvoston toimeksiannosta 2–4 viikon välein Kansalaispulssi-kyselyn, joka liittyy koronaepidemian aiheuttamiin poikkeusoloihin. Kyselyssä kysytään kansalaisten mielipiteitä muun muassa viranomaisten toiminnasta, vastaajan omasta mielialasta, luottamuksesta tulevaisuuteen, ohjeiden noudattamisesta, muiden auttamisesta ja siitä, miten hyvin kokee saaneensa informaatiota. Kyselyn vastausten suorat jakaumat julkaistaan Excel-taulukoissa Tilastokeskuksen sivuilla.

Alkaneet työnhaut

Poikkeustilanne lisää huomattavasti alkaneita työnhakuja TE-toimistoissa. Taulukosta selviää alkaneiden työnhakujen määrät kuukausittain henkilön työllisyystilanteen ja ammattiryhmän mukaan. Lisäksi taulukossa on alkaneiden jaksojen määrä, koska henkilö voi ensin ilmoittautua esim. työssä olevaksi työnhakijaksi ja työnhaun ollessa voimassa siirtyä kokoaikaisesti lomautettujen ryhmään. Tällaiset siirtymät eivät näy alkaneissa työnhauissa vaan alkaneissa jaksoissa. Pidemmällä aikavälillä henkilöllä voi olla useita jaksoja, jos hän liikkuu esim. pätkätöiden vuoksi eri ryhmien välillä.

Päättyneet työnhaut

Poikkeustilanteessa tarkastellaan erityisesti alkaneita työnhakuja ja alkaneita työttömyysjaksoja. Tästä taulukosta löytyy kuitenkin päättyneiden työnhakujen ja päättyneiden jaksojen lukumäärät henkilön työllisyystilanteen sekä työnhaun tai jakson päättymisen syyn mukaan.

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupan tilasto kattaa maksutaseen mukaisen ulkomaankaupan neljännesvuositasolla. Tilasto luo linkin Tullin ja maksutaseen mukaiselle tavarakaupalle, kuvaa neljännesvuosittaista palvelukauppaa eriteltynä sekä kertoo tavaroiden ja palveluiden kokonaisviennin alueittain. Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tiedoista on julkaistu poikkeuksellisesti pikaennakko. Lukuja tarkennetaan kesäkuun julkistuksessa 22.6.2020.

Kuviot

Muutos alkaneiden työnhakujen määrissä

Vuoden 2020 maaliskuussa alkaneet työnhaut lisääntyivät voimakkaasti koko maassa. Alkaneita työnhakuja oli lähes 119 000, mikä oli yli viisi kertaa enemmän kuin edellisvuoden maaliskuussa. Maakunnittain tarkasteltuna työnhakujen määrä kasvoi suhteellisesti eniten Ahvenanmaalla ja Uudellamaalla. Pienintä kasvu oli Pohjois-Pohjanmaalla.

Infograafissa on esitetty alkaneiden työnhakujen määrä ja vuosimuutos maaliskuussa 2020. Työnhakuja oli kuukauden aikana lähes 119 000. Edellisvuoden maaliskuuhun verrattuna työnhakujen määrä yli viisikertaistui koko maassa. Suurinta kasvu oli Ahvenanmaalla, jossa työnhaut lisääntyivät 871 prosenttia. Toiseksi eniten alkaneiden työnhakujen määrä kasvoi Uudellamaalla, noin 564 prosenttia. Pienintä lisäys on Pohjois-Pohjanmaalla, jossa työnhakuja oli 251 prosenttia edellisvuoden maaliskuuta enemmän.

 

Päivitetty 22.9.2020