Mitä tilastot kertovat koronan vaikutuksista?

Koronavirustartuntoja tilastoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tuoreita julkistuksia ja uutisia

Talouden tilannekuva

Tilannekuvassa tarkastellaan koronan vaikutuksia Suomen talouteen kansantalouden, yritysten, työllisyyden, kuluttajien ja julkisen talouden näkökulmista.

 

""

Koronavirustauti kuolemansyynä

Tietoja koronakuolemien tilastoinnista ja ennakkotietoja koronavirukseen liittyvistä kuolemista.

 

Kansalaispulssi

Tilastokeskus toteuttaa Valtioneuvoston toimeksiannosta Kansalaispulssi-kyselyä, joka liittyy koronaepidemian aiheuttamiin poikkeusoloihin. Julkaisemme vastausten suorat jakaumat Excel-taulukoissa.

Taulukot

Kuolleiden määrä viikoittain

Kuolleiden viikoittaiset lukumäärät julkaistaan tietokantataulukossa kahden viikon viiveellä. Julkaistut luvut ovat vuoden 2021 osalta ennakollisia, ja niitä korjataan ylöspäin, kun tilaston pohjana olevat tiedot täydentyvät. Viimeisimpien julkaistujen viikkojen osalta luvut eivät siis ole vertailukelpoisia aiempien vuosien vastaaviin lukuihin. Kahden viikon julkaisuviive tilastossa johtuu siitä, että tieto kuolemasta tallentuu Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään väestötietojärjestelmään viiveellä.

Konkurssien määrä viikoittain/kuukausittain

Konkurssien pikaennakkotilastossa on julkaistu tietoja vireille pantujen konkurssien viikoittaisesta määrästä päätoimialoittain vuoden 2021 viikkoon 25 asti. Viikkokonkurssien taulukossa vuosien 2003–2020 vireille pantujen konkurssien määrät perustuvat lopulliseen tilastoon ja vuoden 2021 osalta ennakkotietoon. Konkurssitilastojen viikoittaisesta julkaisemisesta on palattu normaaliin kuukausittaiseen julkaisurytmiin, sillä viikoittaisten tietojen tarve on ollut vähäinen. Viikoittaiseen julkaisemiseen siirrytään taas tarvittaessa.

Alkaneet työnhaut

Poikkeustilanne lisää huomattavasti alkaneita työnhakuja TE-toimistoissa. Taulukosta selviää alkaneiden työnhakujen määrät kuukausittain henkilön työllisyystilanteen ja ammattiryhmän mukaan. Lisäksi taulukossa on alkaneiden jaksojen määrä, koska henkilö voi ensin ilmoittautua esim. työssä olevaksi työnhakijaksi ja työnhaun ollessa voimassa siirtyä kokoaikaisesti lomautettujen ryhmään. Tällaiset siirtymät eivät näy alkaneissa työnhauissa vaan alkaneissa jaksoissa. Pidemmällä aikavälillä henkilöllä voi olla useita jaksoja, jos hän liikkuu esim. pätkätöiden vuoksi eri ryhmien välillä.

Päättyneet työnhaut

Poikkeustilanteessa tarkastellaan erityisesti alkaneita työnhakuja ja alkaneita työttömyysjaksoja. Tästä taulukosta löytyy kuitenkin päättyneiden työnhakujen ja päättyneiden jaksojen lukumäärät henkilön työllisyystilanteen sekä työnhaun tai jakson päättymisen syyn mukaan.

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupan tilasto kattaa maksutaseen mukaisen ulkomaankaupan neljännesvuositasolla. Tilasto luo linkin Tullin ja maksutaseen mukaiselle tavarakaupalle, kuvaa neljännesvuosittaista palvelukauppaa eriteltynä sekä kertoo tavaroiden ja palveluiden kokonaisviennin alueittain.

Lisää tilastotaulukoita StatFin-tietokannassa

Lisää tilastotaulukoita yhteiskunnan eri aloilta löydät Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta.

Tulevia koronavaikutuksia koskevia julkistuksia

Tilastokeskuksen normaalin tilastotuotannon julkaisuajat löytyvät julkistamiskalenterista. Lisäksi koronatilannetta kuvaavia tilastotietoja julkaistaan kokeellisina tilastoina. Näiden kokeellisten tilastojen julkaisuajat ovat oheisessa taulukossa. Julkistusajankohtiin saattaa tulla muutoksia.

Kokeellinen tilasto Ajanjakso, jota tiedot koskevat Julkistuspäivä
Viikoittaiset kuolleiden määrät, pikaennakko viikkoon 32/2021 asti 2.9.2021
Yritysten investoinnit huhti–kesäkuu 2021 2.9.2021
Tulorekisterin palkat ja palkkiot heinäkuu 2021 8.9.2021
Viikoittaiset kuolleiden määrät, pikaennakko viikkoon 33/2021 asti 9.9.2021
Viikoittaiset kuolleiden määrät, pikaennakko viikkoon 34/2021 asti 16.9.2021
Viikoittaiset kuolleiden määrät, pikaennakko viikkoon 35/2021 asti 23.9.2021
Yritystukien osavuositilasto huhti–kesäkuu 2021 23.9.2021
Viikoittaiset kuolleiden määrät, pikaennakko viikkoon 36/2021 asti 30.9.2021

Päivitetty 17.9.2021