Mitä tilastot kertovat koronan vaikutuksista?

Vuonna 2020–2021 ilmestyneitä tilastotietoja ja taulukoita koronapandemian vaikutuksesta yhteiskuntaan.

Koronavirustartuntoja tilastoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tuoreita julkistuksia ja uutisia

 

Talouden tilannekuva

Tilannekuvassa tarkastellaan koronan vaikutuksia Suomen talouteen kansantalouden, yritysten, työllisyyden, kuluttajien ja julkisen talouden näkökulmista.

 

Kansalaispulssi

Tilastokeskus toteuttaa Valtioneuvoston toimeksiannosta Kansalaispulssi-kyselyä, joka liittyy koronaepidemian aiheuttamiin poikkeusoloihin. Vastausten suorat jakaumat julkaistaan Excel-taulukoissa Tilastokeskuksen sivuilla.

Taulukot

Kuolleiden määrä viikoittain

Kuolleiden viikoittaiset lukumäärät julkaistaan tietokantataulukossa kahden viikon viiveellä. Julkaistut luvut ovat vuoden 2020 osalta ennakollisia, ja niitä korjataan ylöspäin, kun tilaston pohjana olevat tiedot täydentyvät. Viimeisimpien julkaistujen viikkojen osalta luvut eivät siis ole vertailukelpoisia aiempien vuosien vastaaviin lukuihin. Kahden viikon julkaisuviive tilastossa johtuu siitä, että tieto kuolemasta tallentuu Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään väestötietojärjestelmään viiveellä.

Konkurssien määrä viikoittain/kuukausittain

Konkurssien pikaennakkotilastossa julkaistaan tietoja vireille pantujen konkurssien viikoittaisesta määrästä päätoimialoittain ja kunnittain. Viikkokonkurssien taulukossa vuosien 2003–2020 vireille pantujen konkurssien määrät perustuvat lopulliseen tilastoon ja vuoden 2021 osalta ennakkotietoon. Pikaennakkotilastoa konkurssien määrästä julkaistaan viikoittain toistaiseksi. Pikaennakkotilastosta ei voi suoraan johtaa kuukausittaisia konkurssitietoja, sillä kuukaudet saattavat alkaa ja päättyä keskellä viikkoa. Kuukausittaiset konkurssitiedot julkistetaan edelleen normaalissa aikataulussa.

Alkaneet työnhaut

Poikkeustilanne lisää huomattavasti alkaneita työnhakuja TE-toimistoissa. Taulukosta selviää alkaneiden työnhakujen määrät kuukausittain henkilön työllisyystilanteen ja ammattiryhmän mukaan. Lisäksi taulukossa on alkaneiden jaksojen määrä, koska henkilö voi ensin ilmoittautua esim. työssä olevaksi työnhakijaksi ja työnhaun ollessa voimassa siirtyä kokoaikaisesti lomautettujen ryhmään. Tällaiset siirtymät eivät näy alkaneissa työnhauissa vaan alkaneissa jaksoissa. Pidemmällä aikavälillä henkilöllä voi olla useita jaksoja, jos hän liikkuu esim. pätkätöiden vuoksi eri ryhmien välillä.

Päättyneet työnhaut

Poikkeustilanteessa tarkastellaan erityisesti alkaneita työnhakuja ja alkaneita työttömyysjaksoja. Tästä taulukosta löytyy kuitenkin päättyneiden työnhakujen ja päättyneiden jaksojen lukumäärät henkilön työllisyystilanteen sekä työnhaun tai jakson päättymisen syyn mukaan.

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupan tilasto kattaa maksutaseen mukaisen ulkomaankaupan neljännesvuositasolla. Tilasto luo linkin Tullin ja maksutaseen mukaiselle tavarakaupalle, kuvaa neljännesvuosittaista palvelukauppaa eriteltynä sekä kertoo tavaroiden ja palveluiden kokonaisviennin alueittain.

Lisää tilastotaulukoita StatFin-tietokannassa

Lisää tilastotaulukoita yhteiskunnan eri aloilta löydät Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta.

Tulevia koronavaikutuksia koskevia julkistuksia

Tilastokeskuksen normaalin tilastotuotannon julkaisuajat löytyvät julkistamiskalenterista. Lisäksi koronatilannetta kuvaavia tilastotietoja julkaistaan kokeellisina tilastoina. Näiden kokeellisten tilastojen julkaisuajat ovat oheisessa taulukossa. Julkistusajankohtiin saattaa tulla muutoksia.

Kokeellinen tilasto Ajanjakso, jota tiedot koskevat Julkistuspäivä
Viikoittaiset kuolleiden määrät, pikaennakko viikkoon 9/2021 asti 25.3.2021
Viikoittaiset konkurssien määrät, pikaennakko viikkoon 12/2021 asti 31.3.2021
Viikoittaiset kuolleiden määrät, pikaennakko viikkoon 10/2021 asti 1.4.2021
Viikoittaiset konkurssien määrät, pikaennakko viikkoon 13/2021 asti 7.4.2021
Viikoittaiset kuolleiden määrät, pikaennakko viikkoon 11/2021 asti 8.4.2021
Tulorekisterin palkat ja palkkiot helmikuu 2021 8.4.2021
Viikoittaiset konkurssien määrät, pikaennakko viikkoon 14/2021 asti 14.4.2021
Viikoittaiset kuolleiden määrät, pikaennakko viikkoon 12/2021 asti 15.4.2021
Koko talouden pikaestimaatti maaliskuu 2021 20.4.2021
Viikoittaiset konkurssien määrät, pikaennakko viikkoon 15/2021 asti 21.4.2021
Viikoittaiset kuolleiden määrät, pikaennakko viikkoon 13/2021 asti 22.4.2021
Viikoittaiset konkurssien määrät, pikaennakko viikkoon 16/2021 asti 28.4.2021
Viikoittaiset kuolleiden määrät, pikaennakko viikkoon 14/2021 asti 29.4.2021

Päivitetty 9.4.2021