Pressmeddelanden 2000

29.12.2000

Folkräkningen medför inget besvär för finländarna

Statistikcentralen förrättar folk- och bostadsräkning i Finland 31.12.2000. Numera medför uppgiftsinsamlingen inget besvär för finländarna. Finland och Danmark är de enda länderna i världen som klarar av att sköta hela uppgiftsinsamlingen med hjälp av administrativa register och annat datamaterial. Användningen av registeruppgifter besparar finländarna en arbetsmängd på cirka 2-3 miljoner timmar, vilket är den tid det skulle ta att fylla i och återsända blanketterna.

29.12.2000

Den kraftiga ökningen av industriproduktionen fortsatte i november

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i november 17 procent större än i november 1999. Under januari-november ökade industriproduktionen med 11,4 procent från motsvarande period i fjol. Denna förhandsstatistik bygger på de uppgifter Statistikcentralen hade tillgång till den 28 december.

29.12.2000

Ökningen av totalproduktionen snabb i oktober

I oktober i år var totalproduktionen 8,1 procent större än i oktober 1999. I september ökade produktionen med 5,5 procent från föregående år. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen i oktober inom alla huvudnäringsgrenar i samhällsekonomin.

22.12.2000

Bruttonationalprodukten ökade med 5,6 procent under juli-september

Under juli-september ökade bruttonationalprodukten med 5,6 procent jämfört med juli-september i fjol. Metallindustrin stod för 3,1 procentenheter av tillväxten. Under januari-september ökade bruttonationalprodukten med 5,3 procent. Ekonomin har nu kontinuerligt ökat ända sedan slutet av år 1993. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens förhandsuppgifter om nationalräkenskaperna.

20.12.2000

Sysselsättning och arbetslöshet i november 2000

- Antalet sysselsatta 52 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 66,8 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,7 procent, 224 000 personer arbetslösa
- 19 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.12.2000

Producentpriserna steg från oktober till november med 0,1 - 1,0 procent

Enligt Statistikcentralen steg producentprisindexen med 0,1 - 1,0 procent från oktober till november. Importpriserna steg mest, med 1,0 procent. Dyrare importpriser berodde främst på att råolja och naturgaser, oljeprodukter, järn, stål och järnlegeringar samt kemikalier och kemiska produkter blev dyrare. Från november i fjol har importpriserna stigit med 13,2 procent.

15.12.2000

Industriproduktionen ökade i oktober rekordartat med 18,3 procent från året förut

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i oktober rekordartat 18,3 procent större än året förut. Under januari-oktober ökade produktionen med 10,8 procent från i fjol. Föregående gång var tillväxten i Finland snabbare för drygt 20 år sedan. Största delen av ökningen beror på ökningen av tillverkningen av eltekniska produkter, som var rentav 74 procent. Ökningen av industriproduktionen utan eltekniska produkter var bara 3,2 procent. Den kraftiga ökningen, även internationellt sett, beror delvis på att ökningen under jämförelseperioden, dvs. oktober i fjol, var rätt obetydlig.

15.12.2000

Inflationen i november 4,0 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 4,0 procent i november. Inflationen blev något långsammare, i oktober var den 4,1 procent.

30.11.2000

Industriproduktionen ökade rekordartat i oktober

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i oktober rentav 18,2 procent större än i oktober 1999. Senast var tillväxtsiffrorna i Finland högre för mer än 20 år sedan, i juli 1980. De exceptionellt höga tillväxtsiffrorna kan delvis förklaras av att ökningen under jämförelseperioden, dvs. oktober i fjol, var långsam, bara drygt 2 procent. Under januari-oktober ökade industriproduktionen med 10,7 procent från motsvarande period i fjol. Denna förhandsstatistik bygger på de uppgifter som Statistikcentralen hade tillgång till före den 29 november.

30.11.2000

Produktionsökningen fortsatte i september

I september i år var totalproduktionen 5,5 procent större än i september 1999. I augusti ökade produktionen med 6,7 procent från föregående år. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen i september inom alla huvudnäringsgrenar i samhällsekonomin med undantag av handeln.

21.11.2000

Sysselsättning och arbetslöshet i oktober 2000

- Antalet sysselsatta 53 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 66,4 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,9 procent, 225 000 personer arbetslösa
- 20 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

17.11.2000

Importpriserna sjönk i oktober

Enligt Statistikcentralen sjönk importprisindexet med 0,6 procent från september till oktober. De övriga producentprisindexen steg fortsättningsvis. Nedgången av importprisindexet berodde främst på att råolja och metallmalmer blev billigare. Däremot steg priserna på oljeprodukter. Från oktober i fjol har importpriserna stigit med 14,3 procent. Priserna på oljeprodukter och energimineraler har stigit mest.

15.11.2000

Industriproduktionen ökade i september med 13,9 procent från året förut

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i september 13,9 procent större än året förut. Under januari-september ökade produktionen med 9,9 procent från motsvarande tid i fjol.

15.11.2000

Inflationen 4,1 procent i oktober

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 4,1 procent i oktober. Inflationen blev något långsammare, i september var den 4,2 procent.

31.10.2000

Den kraftiga ökningen av industriproduktionen fortsatte i september

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i september rentav 14,2 procent större än i september 1999. Under januari-september ökade industriproduktionen med närmare 10 procent från motsvarande period i fjol. Denna förhandsstatistik bygger på de uppgifter som Statistikcentralen hade tillgång till före den 30 oktober.

31.10.2000

Produktionsökningen snabbare i augusti

I augusti i år var totalproduktionen 6,6 procent större än i augusti 1999. I juli ökade produktionen med 4,2 procent från föregående år. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen i augusti inom alla huvudnäringsgrenar i samhällsekonomin.

24.10.2000

Sysselsättning och arbetslöshet i september 2000

- Antalet sysselsatta 38 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 66,7 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 9,1 procent, 234 000 personer arbetslösa
- 20 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

23.10.2000

Centerframgång i kommunalvalet inom områden med arbetslöshet och servicenäringar

Jämfört med det föregående kommunalvalet var valsegraren Centerns framgång störst inom de områden där arbetslösheten är störst. Samlingspartiet förlorade för sin del röster inom dessa områden. SDP förlorade mest inom områden med liten arbetslöshet, medan väljarstödet för Samlingspartiet, och framför allt för Gröna förbundet, ökade inom området med liten arbetslöshet.

18.10.2000

Producentpriserna steg alltjämt i september

Enligt Statistikcentralen steg producentprisindexen med 1,1-2,8 procent från augusti till september. Importpriserna steg mest, dvs. med 2,8 procent. Importprisstegringen berodde främst på att energimineraler, metallmalmer, koks- och oljeprodukter, fortskaffningsmedel samt basmetaller blev dyrare. Från september i fjol steg importpriserna med 15,1 procent.

16.10.2000

Inflationen tilltog till 4,2 procent i september

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 4,2 procent i september. I augusti var inflationen 3,8 procent. Inflationen blev något snabbare, vilket berodde på att lätt brännolja och bensin blev dyrare.

13.10.2000

Industriproduktionen ökade i augusti med 13,7 procent från året förut

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i augusti 13,7 procent större än året förut. Under januari-augusti ökade produktionen med 9,4 procent från augusti i fjol.

29.9.2000

Den kraftiga ökningen av industriproduktionen fortsatte i augusti

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i augusti rentav 13,5 procent större än i augusti 1999. Under januari-augusti ökade industriproduktionen med 9,3 procent från motsvarande period i fjol. Denna förhandsstatistik bygger på de uppgifter som Statistikcentralen hade tillgång till före den 28 september.

29.9.2000

Produktionsökningen 4,2 procent i juli

I juli i år var totalproduktionen 4,2 procent större än i juli 1999. I juni ökade produktionen med 5,1 procent från föregående år. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen i juli inom alla huvud-näringsgrenar i samhällsekonomin med undantag av jord- och skogsbruket.

26.9.2000

Bruttonationalprodukten ökade med 4,5 procent under det 2:a kvartalet

Bruttonationalprodukten ökade med 4,5 procent under april-juni jämfört med april-juni i fjol. 2,6 procentenheter av tillväxten hade sitt ursprung i metallindustrin. De justerade uppgifterna visar att bruttonationalprodukten ökade med 5,5 procent under januari-mars jämfört med motsvarande period i fjol. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens förhandsuppgifter om nationalräkenskaperna.

19.9.2000

Sysselsättning och arbetslöshet i augusti 2000

- Antalet sysselsatta 66 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 69,5 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,3 procent, 219 000 personer arbetslösa
- 27 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.9.2000

Importpriserna steg med 1,6 procent i augusti

Enligt Statistikcentralen steg importpriserna med 1,6 procent från juli till augusti. Ökningen berodde framför allt på att energimineraler, oljeprodukter och fordon blev dyrare. Från augusti i fjol till augusti i år steg importpriserna med 13,6 procent.

15.9.2000

Industriproduktionen ökade i juli med 10,9 procent från året förut

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i juli 10,9 procent större än året förut. Under januari-juli ökade produktionen med 8,8 procent från motsvarande tid i fjol. Inte ens semestermånaden dämpade den starka tillväxten inom industriproduktionen.

15.9.2000

Inflationen 3,8 procent i augusti

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 3,8 procent i augusti. Inflationen blev något snabbare, i juli var den 3,7 procent.

31.8.2000

Fortsatt snabb produktionsökning i juni

Totalproduktionens volym var i juni 2000 5,0 procent större än i juni 1999. I maj var produktionsökningen 8,1 procent jämfört med föregående år. Totalproduktionens volym var under första halvåret 4,9 procent större än under perioden januari-juni 1999. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen i juni inom samtliga huvudnäringsgrenar av samhällsekonomin.

31.8.2000

Industriproduktionens kraftiga tillväxt fortsatte i juli

Industrins arbetsdagskorrigerade produktion var i juli enligt Statistikcentralen 10,1 procent större än i juli 1999. Under perioden januari-juli ökade industriproduktionen med 8,3 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Dessa förhandsuppgifter grundar sig på de uppgifter Statistikcentralen hade tillgång till den 30 augusti.

22.8.2000

Sysselsättning och arbetslöshet i juli 2000

- Antalet sysselsatta 42 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 70,8 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 7,8 procent, 210 000 personer arbetslösa
- 18 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.8.2000

Producentpriserna för industrin fortsatte att stiga i juli

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin, dvs. fabrikspriserna på inhemska varor med 0,5 procent från juni till juli. Ökningen berodde till största delen på att basmetaller, cellulosa och pappersprodukter blev dyrare. Från juli i fjol steg producentpriserna med 7,5 procent. Den största orsaken till ökningen var att råämnen, produktionsvaror och energiprodukter blev dyrare. Priserna på investeringsvaror, kapitalvaror och andra konsumtionsvaror utvecklades mera moderat.

15.8.2000

Industriproduktionen ökade i juni med 11 procent från året förut

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i juni 11,0 procent större än i juni i fjol. Under perioden januari-juni ökade produktionen med 8,4 procent från motsvarande period år 1999.

15.8.2000

Inflationen 3,7 procent i juli

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 3,7 procent i juli. Inflationen blev något snabbare, eftersom den i juni var 3,5 procent. Inflationen blev snabbare speciellt på grund av att räntorna steg.

31.7.2000

Fortsatt kraftig ökning av industriproduktionen i juni

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i juni 11,6 procent större än i juni 1999. Under januari-juni ökade industriproduktionen med 8,3 procent från motsvarande period i fjol. Denna snabbstatistik bygger på de uppgifter som Statistikcentralen hade tillgång till före den 28 juli.

28.7.2000

Produktionsökningen blev snabbare i maj

I maj 2000 var totalproduktionen 7,9 procent större än i maj 1999. I april ökade produktionen med 2,1 procent från föregående år. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla huvudnäringsgrenar i samhällsekonomin.

25.7.2000

Sysselsättning och arbetslöshet i juni 2000

- Antalet sysselsatta 11 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 70,0 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 10,3 procent, 279 000 personer arbetslösa
- 26 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.7.2000

Producentpriserna för industrin steg med 0,6 procent i juni

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin, dvs. fabrikspriserna på inhemska varor, med 0,6 procent från maj till juni. Mest steg priserna på oljeprodukter, järn, stål och järnlegeringar samt cellulosa. Från juni i fjol har producentpriserna för industrin stigit med 8 procent.

14.7.2000

Inflationen tilltog i juni till 3,5 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 3,5 procent i juni. Inflationen blev snabbare, i maj var den 2,9 procent. Inflationen blev snabbare speciellt på grund av att bensinen blev dyrare. Föregående gång var inflationen på denna nivå i slutet av år 1991.

14.7.2000

Industriproduktionen ökade i maj med så mycket som 12,4 procent från året förut

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i maj 12,4 procent större än i maj i fjol. Med exporten i spetsen fortsatte den starka tillväxten inom den finländska industriproduktionen.

30.6.2000

Industriproduktionen ökade kraftigt

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i maj rentav 12,1 procent större än i maj 1999. Under januari-maj ökade industriproduktionen med 7,6 procent från motsvarande period i fjol. Denna snabbstatistik bygger på de uppgifter som Statistikcentralen hade tillgång till före den 29 juni.

30.6.2000

Produktionsökningen långsammare i april

I april 2000 var totalproduktionen 2,2 procent större än i april 1999. I mars ökade produktionen med 4,2 procent från föregående år. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen i april inom alla huvudnäringsgrenar i samhällsekonomin med undantag av jord- och skogsbruk samt samfärdsel.

26.6.2000

Millenniet inleddes med snabb BNP-tillväxt

Millenniet inleddes med snabb BNP-tillväxt Volymen av bruttonationalprodukten ökade med 5,2 procent under januari-mars i år jämfört med samma period i fjol. Uppgiften framgår av Statistikcentralens förhandsuppgifter om nationalräkenskaperna.

20.6.2000

Sysselsättning och arbetslöshet i maj 2000

- Antalet sysselsatta 71 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 68,1 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 11,9 procent, 322 000 personer arbetslösa
- 37 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

19.6.2000

Importpriserna steg allt mer

Enligt Statistikcentralen steg importpriserna med 2,6 procent från april till maj. Ökningen berodde på att världsmarknadspriserna på energimineraler och speciellt råolja steg. Från maj i fjol till maj i år steg importpriserna med 14,7 procent.

15.6.2000

Inflationen i maj 2,9 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 2,9 procent i maj. Inflationen blev snabbare, i april var den 2,7 procent. Inflationen blev snabbare speciellt på grund av att bensin och lätt brännolja blev dyrare.

15.6.2000

Industriproduktionen ökade i april med 4,7 procent från året förut

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i april 4,7 procent större än i april i fjol. Strejken inom pappersindustrin i april bromsade upp tillväxten inom industriproduktionen.

31.5.2000

Industriproduktionen ökade från april i fjol med 4,9 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i april 4,9 procent större än i april 1999. Denna snabbstatistik bygger på de uppgifter som Statistikcentralen hade tillgång till före den 30 maj.

31.5.2000

Produktionsökningen fortsatte i mars

I mars 2000 var totalproduktionen 3,8 procent större än i mars 1999. I februari ökade produktionen med 5,2 procent från föregående år. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla huvudnäringsgrenar i samhällsekonomin med undantag av jord- och skogsbruk samt handel.

26.5.2000

Åsikterna har undersökts:
EU-medlemskapet till nytta för företagen, till skada för odlarna

Finländarna anser att medlemskapet i Europeiska unionen är till nytta för företagen och löntagarna, men till skada för jordbrukarna. Enligt finländarna har medlemskapet ökat kunskapen om andra EU-länder och gjort det enklare att resa och att söka arbete i andra EU-länder. Å andra sidan anses byråkratin ha ökat och de regionala skillnaderna väntas öka under de närmaste åren.

23.5.2000

Sysselsättning och arbetslöshet i april 2000

- Antalet sysselsatta 23 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 65,4 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 11,0 procent, 283 000 personer arbetslösa
- 26 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.5.2000

Billigare råolja sänkte importpriserna i april, exportpriserna stiger alltjämt

Enligt Statistikcentralen sjönk importpriserna med 0,7 procent från mars till april. Ännu för en månad sedan steg de med något under en procentenhet. Prisnedgången berodde främst på att världsmarknadspriserna på råolja sjönk. Enligt importprisindexet sjönk oljepriset med nästan
13 procent från mars till april. Jämfört med april 1999 var importpriserna i april 2000 emellertid fortfarande 12,2 procent högre.

15.5.2000

Industriproduktionen ökade i mars med 9,1 procent från året förut

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i mars 9,1 procent större än i mars i fjol. Den kraftiga ökningen av industriproduktionen fortsatte trots strejken inom den kemiska industrin.

15.5.2000

Inflationen i april 2,7 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen
2,7 procent i april. Inflationen blev långsammare, i mars var den 3,1 procent. Inflationen upprätthölls speciellt av att boendekostnader steg. Inverkan av dyrare bensin och lätt brännolja är alltjämt betydande, trots att priserna började sjunka i april.

28.4.2000

Industriproduktionen ökade från mars i fjol med 9,1 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i mars 9,1 procent större än i mars 1999. Denna snabbstatistik bygger på de uppgifter som Statistikcentralen hade tillgång till före den 27 april.

28.4.2000

Produktionsökningen alltjämt snabb i februari

I februari 2000 var totalproduktionen 5,3 procent större än i februari 1999. I januari ökade produktionen med 4,6 procent från föregående år. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla huvudnäringsgrenar i samhällsekonomin.

26.4.2000

Sysselsättning och arbetslöshet i mars 2000

- Antalet sysselsatta 24 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 64,4 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 11,2 procent, 282 000 personer arbetslösa
- 34 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.4.2000

Importprisstegringen alltjämt över 14 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen steg importpriserna med 14,6 procent från mars 1999 till mars 2000. Detta berodde främst på att världsmarknadspriserna på råolja steg. Från februari till mars steg priserna bara med 0,8 procent, vilket berodde på att priset på råolja började sjunka i mars. Priserna på metaller och metallegeringar samt sågat virke steg mest.

14.4.2000

Industriproduktionen ökade i februari med 6,2 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i februari 6,2 procent större än året förut.

14.4.2000

Inflationen tilltog alltjämt i mars

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 3,1 procent i mars. Inflationen blev snabbare, i februari var den 2,7 procent. Inflationen upprätthölls alltjämt speciellt av att bensin och lätt brännolja blev dyrare samt av att bostadspriserna och hyrorna steg.

31.03.2000

Industriproduktionen ökade i februari med 6 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i februari 6 procent större än i februari 1999. Denna snabbstatistik bygger på de uppgifter som Statistikcentralen hade tillgång till före den 30 mars.

31.03.2000

Produktionsökningen 4,6 procent i januari

I januari 2000 var totalproduktionen 4,6 procent större än i januari 1999. I december 1999 ökade produktionen med 7,1 procent från föregående år. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla huvudnäringsgrenar i samhällsekonomin.

Statistikcentralen - Statistiknytt 2000:059

Bruttonationalprodukten ökade med 3,5 procent i slutet av i fjol

Under fjärde kvartalet 1999 ökade bruttonationalprodukten med 3,5 procent jämfört med samma period året förut. Tillväxten blev långsammare under tredje kvartalet, men åter snabbare mot slutet av året. Under första och andra kvartalet var ökningen knappt fyra procent och under tredje kvartalet tre procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens förhandsuppgifter om nationalräkenskaperna.

22.3.2000

Sysselsättning och arbetslöshet i februari 2000

- Antalet sysselsatta 21 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 64,2 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 11,3 procent, 284 000 personer arbetslösa
- 26 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

17.3.2000

Importpriserna upp med mer än 14 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen steg importpriserna med 14,6 procent från februari 1999 till februari 2000. Detta berodde fortsättningsvis på att världsmarknadspriserna på råolja steg, men också på att oljeprodukter, baskemikalier för industrin och färgmetaller blev dyrare. Från januari till februari steg priserna med 2,0 procent.

15.3.2000

Industriproduktionen ökade i januari med 6,5 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i januari 6,5 procent större än året förut. Tillväxttakten har normaliserats efter den rekordartade tillväxten på 16 procent i december. Produktionen inom trä- och pappersindustrin ökade i januari med knappt 10 procent, medan den i december ökade med närmare 22 procent.

15.3.2000

Inflationen ökade i februari till 2,7 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 2,7 procent i februari. Inflationen blev snabbare, i januari var den 2,2 procent. Inflationen upprätthölls alltjämt speciellt av att bensin och lätt brännolja blev dyrare samt av att bostadspriserna steg. Inflationen var föregående gång på samma nivå i mars 1993.

29.2.2000

Europeiska unionens harmoniserade konsumentprisindex reviderat

I januari 2000 har täckningen av Europeiska unionens harmoniserade konsumentprisindex utökats. För Finlands del omfattar det harmoniserade indexet nu omkring 85 procent av konsumtionen inom det nationella konsumentprisindexet.

29.2.2000

Bruttonationalprodukten ökade i fjol med 3,5 procent

Volymen av bruttonationalprodukten ökade enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter med 3,5 procent 1999. Totalproduktionen har nu ökat oavbrutet sedan år 1994. Bruttonationalprodukten, dvs. den sammanlagda värdeökningen av producerade varor och tjänster, var i fjol 718 miljarder mark.

29.2.2000

Produktionsökningen 6,6 procent i december

Totalproduktionen var i december i fjol 6,6 procent större än i december 1998. Produktionsökningen blev snabbare från november, då den var 3,4 procent. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla huvudnäringsgrenar i samhällsekonomin med undantag av jord- och skogsbruk.

29.2.2000

Ny snabbstatistik över förändringen av industriproduktionen

Statistikcentralen börjar publicera förändringsprocenten för hela industriproduktionen i form av snabbstatistik. Uppgifterna utges den sista vardagen i månaden och de gäller industriproduktionen föregående månad. Förhandsuppgifter om förändringen av industriproduktionen efter näringsgren utges på samma sätt som tidigare om en och en halv månad efter statistikmånadens slut.

23.2.2000

Sysselsättning och arbetslöshet i januari 2000

- Antalet sysselsatta 42 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 64,2 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 10,6 procent, 264 000 personer arbetslösa
- 24 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.2.2000

Importpriserna upp redan med mer än 12 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen steg importpriserna med 12,6 procent från januari 1999 till januari 2000. Detta berodde speciellt på att världsmarknadspriserna på råolja steg, men också på att oljeprodukter och färgmetaller blev dyrare. Från december till januari steg priserna med 0,8 procent.

15.2.2000

Industriproduktionen ökade i december rekordartat med 16 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i december i fjol 16 procent större än i december 1998. Den rekordartade tillväxten förklaras huvudsakligen av att trä- och pappersindustriproduktionen ökade med närmare 22 procent. Produktionen inom elektronik-industrin ökade också med drygt 40 procent efter några anspråkslösa tillväxtmånader. Den höga tillväxtprocenten beror också på att industriproduktionen vid jämförelsetidpunkten, dvs. december 1998, inte ökade från året förut.

15.2.2000 kl. 7.00

Inflationen i januari 2,2 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 2,2 procent i januari. Inflationen blev något snabbare, i december var den 2,0 procent. Inflationen upprätthölls speciellt på grund av att bensin och lätt brännolja blev dyrare samt av att bostadspriserna steg.

7.2.2000

Jämförelse med den första omgången i presidentvalet: Samlingspartiets anhängare avgjorde

Finlands Socialdemokratiska Partis kandidat, Tarja Halonen, klarade sig tillräckligt bra inom de områden där väljarstödet för Samlingspartiet är starkt för att vinna den andra omgången i presidentvalet. Jämfört med den första omgången vann centerkandidaten Esko Aho bara ett par procentenheter mer än Halonen inom dessa områden.

28.1.2000

Produktionsökningen 3,1 procent i november

Totalproduktionen var i november i fjol 3,1 procent större än i november 1998. Produktionen ökade ungefär i samma takt som under januari-november i genomsnitt. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla huvudnäringsgrenar i samhällsekonomin.

20.1.2000

Sysselsättning och arbetslöshet i december 1999

- Antalet sysselsatta 65 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 65,6 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 9,1 procent, 229 000 personer arbetslösa
- 13 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.1.2000

Importpriserna upp med drygt 11 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen steg importpriserna med 11,4 procent från december 1998 till december 1999. Detta berodde speciellt på att världsmarknadspriserna på råolja steg, men också på att oljeprodukter och färgmetaller blev dyrare. Från 1998 till 1999 steg importpriserna med 0,6 procent mätt med årsmedeltal, då de ännu året förut sjönk med 3,5 procent.

17.1.2000

Jämförelse med det förra riksdagsvalet:
Halonen vann i städerna, Aho jämnt inom olika områden

Finlands Socialdemokratiska Partis kandidat, Tarja Halonen, som samlade mest röster under den första valomgången, klarade sig bäst i städer och områden där Vänsterförbundet har starkt väljarstöd. Detta framgår av en jämförelse mellan väljarstödet för Halonen med väljarstödet för SDP i det förra riksdagsvalet. Halonens framgång verkar emellertid variera mer från en befolkningsgrupp till en annan än framgången för Centerns Esko Aho, som fick nästmest röster.

14.1.2000

Inflationen tilltog i december till 2,0 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 2,0 procent i december. Inflationen blev snabbare, i november var den 1,6 procent. Inflationen blev snabbare speciellt på grund av att bensin och lätt brännolja blev dyrare. Den genomsnittliga inflationen år 1999 var 1,2 procent.

14.1.2000

Industriproduktionen ökade i november med 3,4 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i november i fjol 3,4 procent större än i november 1998. I oktober i fjol var motsvarande ökning 2,3 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin ökade med nästan 13 procent efter 9 procent i oktober. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med drygt 8 procent. Däremot minskade produktionen inom elektronikindustrin med drygt 3 procent.