Pressmeddelande 3.4.2007

Utnämningar vid Statistikcentralen

Statistikcentralen har utnämnt dataadministrationsdirektör samt direktörer för enheterna Individstatistik, Välfärdsstatistik, Priser och löner samt Ekonomistatistik.

  • Tradenom Sven-Folke Björkqvist har utnämnts till dataadministrationsdirektör för en femårsperiod fr.o.m.1.4.2007. Björkqvist skötte uppgiften också under den föregående femårsperioden.
  • Ekonomie magister Riitta Harala har utnämnts till statistikdirektör för enheten Välfärdsstatistik för en femårsperiod fr.o.m. 1.3.2007. Harala har tidigare verkat som direktör för enheten Individstatistik vid Statistikcentralen.
  • Filosofie magister och juris kandidat Jari Tarkoma har utnämnts till statistikdirektör för enheten Individstatistik för en femårsperiod fr.o.m.1.4.2007. Tarkoma har tidigare verkat som statistikchef vid Statistikcentralen.
  • Politices kandidat Kari Molnar har utnämnts till statistikdirektör för enheten Priser och löner för en femårsperiod fr.o.m.1.4.2007. Molnar skötte uppgiften också under den föregående femårsperioden.
  • Politices kandidat Ari Tyrkkö har utnämnts till statistikdirektör för enheten Ekonomistatistik för en femårsperiod fr.o.m.1.4.2007. Tyrkkö skötte uppgiften också under den föregående femårsperioden.

För motsvarande period har tidigare utnämnts direktör för enheten Datateknik och metodtjänster samt direktör för informationstjänst, direktör för internationella ärenden och förvaltningsdirektör.
Pressmeddelande 24.1.2007

Förfrågningar:
Kommunikationschef (ställf.) Erja Seppänen, tfn (09) 1734 2569, e-post: förnamn.efternamn@stat.fi