Pressmeddelande 30.5.2007

Omsättningen inom servicenäringarna ökade mest i Birkaland

Enligt Statistikcentralens färska specialutredning ökade omsättningen inom servicenäringarna år 2006 snabbast i Birkaland av landskapen på finländska fastlandet. Förutom i Birkaland ökade omsättningen snabbare än i genomsnitt också i Satakunta, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Egentliga Tavastland, Södra Savolax, Österbotten och Nyland. År 2006 ökade den totala omsättningen för arbetsställen inom servicenäringarna i alla landskap på finländska fastlandet med i genomsnitt 6,9 procent jämfört med föregående år. Omsättningen inom servicenäringarna ökade i alla landskap under år 2006.

Utvecklingen av omsättningen inom servicenäringarna efter landskap år 2006

I Birkaland stod de stora företagen för ökningen

I Birkaland ökade omsättningen inom servicenäringarna med 8,4 procent från år 2005. Omsättningen ökade i synnerhet under det första och sista kvartalet år 2006. Under det första kvartalet ökade omsättningen med 10,8 procent och under det sista kvartalet med 10,0 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

År 2006 ökade något över hälften av företagen inom servicenäringarna i Birkaland sin omsättning jämfört med året innan. Företag med minst 20 anställda inverkade mest på den goda omsättningsutvecklingen. I Birkaland var andelen sådana företag av alla företag inom näringsgrenen omkring 3,3 procent. I en tredjedel av företagen inom näringsgrenen ökade omsättningen med mer än 15 procent.

Utvecklingen inom servicenäringarna svagast i Södra Karelen

Omsättningen inom servicenäringarna ökade långsammast år 2006 i Södra Karelen. Ökningen var 3,1 procent jämfört med året innan. År 2005 var ökningen 3,7 procent från år 2004. Omsättningen ökade mest under det andra kvartalet, 4,6 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Under de övriga kvartalen var ökningen 2-3 procent större än under motsvarande kvartal året innan.

Även om ökningen var moderat i Södra Karelen fanns det under alla kvartal år 2006 fler företag med ökad omsättning än företag med minskad omsättning. Företag med minst 20 anställda inverkade också mest på den goda omsättningsutvecklingen när det gäller servicenäringarna i Södra Karelen. Under det andra och fjärde kvartalet var också små företag som sysselsätter mindre än 5 personer betydande för tillväxten. De inverkade på omsättningsökningen med 2,0 procentenheter (II/2006) och 1,2 procentenheter (IV/2006).

Servicenäringarnas omsättningsuppgifter efter landskap grundar sig på en specialutredning som Statistikcentralens konjunkturtjänst för kunder har utfört åt inrikesministeriet. En mer detaljerad granskning av utvecklingen av omsättningen har gjorts med hjälp av Statistikcentralens nya produkt, Tillväxtöversikten. Skatteförvaltningens momsuppgifter har använts som datakälla för kalkylen. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens direkta datainsamling och med uppgifterna i Företags- och arbetsställeregistret. Uppgifterna har beräknats på näringsgrensnivå. Det är då möjligt att noggrant beskriva företagsverksamheten efter område och näringsgren. Granskningen omfattar alla arbetsställen inom servicenäringarna, också då företagets huvudnäringsgren är någon annan.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2007, Konjunkturtjänsten för kunder. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ira Elomaa (09) 1734 2966, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Länkar: http://tilastokeskus.fi/tup/suhdannepalvelu/index_sv.html