Pressmeddelande 3.12.2007

Datapaketet över trafik har utkommit

Samlingsverket för trafikstatistik Statistisk årsbok över trafiken i Finland 2007 har utkommit. Statistikcentralens publikation innehåller tabeller och figurer över väg-, järnvägs-, sjö- och lufttrafik samt datakommunikation. Dessutom ingår gemensamma tabeller över alla trafikformer samt internationella jämförelser. Förutom de nyaste årsuppgifterna innehåller boken också långa tidsserier och regionala uppgifter. Utöver Statistikcentralen härstammar uppgifterna bl.a. från VR-Group, Vägförvaltningen, Sjöfartsverket, Luftfartsverket Finavia och Itella Abp. Årsboken är finsk- och engelskspråkig.

Axplock ur innehållet i publikationen:

 • Av inrikestrafikens 76 501 miljoner personkilometer år 2006 kördes 82 procent med personbilar, 10 procent med bussar, 5 procent med tåg och 4 procent med andra fordon.
 • Antalet inregistrerade nya bilar uppgick till totalt 146 201 under år 2006, dvs. 2 procent mindre än år 2005.
 • Den årliga försäljningen av dieselolja har ökat i Finland med omkring 32 procent fr.o.m. år 1990, medan försäljningen av motorbensin har sjunkit under samma period med 6 procent. År 2006 uppgick försäljningen av både dieselolja och motorbensin till något under 2,5 miljoner kubikmeter.
 • Ifjol var transportarbetet för de Finlandsregistrerade lastbilarna 25 490 miljoner tonkilometer, dvs. 8 procent mindre än år 2005.
 • I slutet av år 2006 fanns det 5,7 miljoner mobiltelefonabonnemang, dvs. omkring 108 per hundra invånare.
 • Antalet bredbandsabonnemang var 1,4 miljoner, dvs. 18 procent fler än året innan. Nästan varje finländare, 96 procent, hade möjlighet att skaffa ett bredbandsabonnemang, oberoende av boningsort.
 • Via posten levererades i fjol 2,9 miljarder olika försändelser. Volymen var 3 procent större än året innan.
 • År 2006 dog 443 personer i trafiken, vilket är färre än något annat år mellan åren 1980 och 2006. Av de omkomna dog 73 i vattentrafik, 6 i flygtrafik, 8 i järnvägstrafik och 356 i annan landsvägstrafik.
 • Omsättningen för företag inom samfärdseln var omkring 26 miljarder euro år 2006, då den under räkenskapsperioden 1995 var omkring 12 miljarder euro.
 • År 2006 var ett livlig år speciellt inom den internationella flygtrafiken: passagerarvolymen ökade med omkring 10 procent jämfört med år 2005.
 • Den livligaste flygplatsen i Europa är Charles de Gaulle i Paris, som under år 2006 hade över en halv miljon flygavgångar och -landningar. Mätt med antalet passagerare var Heathrow i London den populäraste flygplatsen, som användes av nästan 68 miljoner passagerare. Helsingfors-Vanda flygplats användes av omkring 12 miljoner passagerare.

Källa: Statistisk årsbok över trafiken i Finland 2007. Statistikcentralen
Pris 62 euro.

Förfrågningar: Klaus Bossart, (09) 1734 2602, Irmeli Segerholm, (09) 1734 3219,
liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Beställningar: Statistikcentralens försäljningstjänst (09) 1734 2011, myynti.tilastot@tilastokeskus.fi