Pressmeddelande 10.12.2007

Samlade statistiska uppgifter om byggande och boende

Statistikcentralens samlingspublikation om statistik över byggande och boende har kommit ut. Årsboken Rakentaminen ja asuminen (Byggande och boende) innehåller statistiska uppgifter om 19 olika ämnesområden i form av översikter, produktbeskrivningar, tabeller och figurer. Boken innehåller också internationella jämförelseuppgifter. De flesta uppgifterna i årsboken härstammar från Statistikcentralens statistik, men boken innehåller också material av bl.a. Statens bostadsfond, Lantmäteriverket, Folkpensionsanstalten och arbetsministeriet. Årsboken fås också som webbtjänst.

Axplock ur innehållet i årsboken:

  • Under år 2006 färdigställdes omkring 39 miljoner kubikmeter byggnader, nästan lika mycket som året innan. Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade med 10 procent, vilket tyder på en ökning av byggandet också år 2007.
  • År 2006 påbörjades byggandet av 34 000 nya bostäder. Av dessa var omkring 3 500 bostäder med statligt lån och räntestöd.
  • I fjol uppgick bostadsaktiebolagens reparationskostnader till 889 miljoner euro. Kostnaderna ökade med 16,4 procent från året innan.
  • År 2006 gjordes drygt 77 000 bostadsköp, vilket är något under 5 procent mindre än år 2005. Det totala värdet av köpen var 8,7 miljarder euro, dvs. omkring 220 miljoner fler än året innan.
  • Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för gamla, fritt finansierade bostäder var i fjol 1 802 euro. Kvadratmeterpriset steg med 7,9 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen var det genomsnittliga kvadratmeterpriser 2 782 euro och på övriga håll i landet 1 427 euro.
  • Beståndet av bostadskrediter ökade med 12 procent i fjol, till 74 miljarder euro. Jämfört med året innan lyftes 5 procent fler nya bostadskrediter.
  • År 2006 ökade byggföretagens omsättning med 10,5 procent och lönesumman med 7,5 procent från året innan.
  • Inom byggbranschen var det relativa arbetslöshetstalet i fjol 6,9 procent och antalet arbetslösa uppgick till 12 000. Branschen sysselsatte 162 000 personer och andelen sysselsatta av alla sysselsatta var 6,6 procent.

Källa: Årsboken Rakentaminen ja asuminen 2007 (Byggande och boende 2007). Statistikcentralen
Pris 72 euro (fortlöpande prenumeration 65 euro).

Förfrågningar: Soile Rönkkö (09) 1734 2232, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Beställningar: Statistikcentralens försäljnings- och kundtjänst (09) 1734 2011, myynti@stat.fi
Presentation av årsbokens webbtjänst: http://tilastokeskus.fi/rakas