4.2.1997

Kuorma-autoliikenne kasvoi viime vuoden jälkipuoliskolla

Kuorma-autokuljetukset elpyivät selvästi viime vuoden jälkipuoliskolla. Käänne tapahtui vuoden kolmannella neljänneksellä ja kasvu jatkui loka-joulukuussa. Loppuvuoden kasvuvauhti ei silti riittänyt nostamaan koko vuoden tonnimäärää edellisvuotiselle tasolle. Tähän oli syynä alkuvuonna todella vähäiseksi jäänyt raskaiden maa- aineskuljetusten määrä. Vuoden 1996 viimeisellä neljänneksellä kuorma-autoliikenteen kuljettama kokonaistavaramäärä oli yhteensä 116 miljoonaa tonnia ja ilman maa-aineksia 55 miljoonaa tonnia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Kuvio

Maa-aineskuljetukset, jotka tyypillisesti ovat hyvin lyhytmatkaisia ja erittäin raskaita kuljetuksia, peittävät alleen kuljetusmäärien kehityksen muissa tavararyhmissä. Tästä syystä tavaramäärien kehitystä on perusteltua tarkastella myös ilman maa-aineksia. Muita tavaroita kuin maa-aineksia kuljetettiin viime vuoden aikana lähes 3 prosenttia edellisvuotista enemmän. Vuoden viimeisellä neljänneksellä määrä oli 5 prosenttia suurempi kuin vastaavana aikana vuonna 1995. Eniten kuljetettiin puutavaraa ja kappaletavaraa.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto, 4/96
Lisätietoja: Sinikka Parkko (09) 1734 3254