26.3.1997

Vuosi alkoi kotimaankaupassa hyvin

Sekä tukku- että vähittäiskauppa kasvoivat tammikuussa. Vähittäiskaupassa ostajia kiinnostivat viimevuotista enemmän erityisesti rauta- ja rakennustarvikkeet sekä urheilutarvikkeet. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Kauppapäiväkorjatun määräindeksin mukaan tukkukaupan myynnin määrä lisääntyi viime vuoden tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun 2,8 prosenttia ja vähittäiskaupan myynnin määrä 4,0 prosenttia. Samana aikana myynnin arvonlisäveroton arvo lisääntyi tukkukaupassa 5,3 prosenttia ja vähittäiskaupassa 4,2 prosenttia. Viime vuoden tammikuussa oli yhtä monta kauppapäivää kuin tämän vuoden tammikuussakin, mutta ne osuivat eri viikonpäiville.

Tukkukaupassa myyntimääriään lisäsivät indeksin mukaan eniten yleistukkukauppa, autokauppa ja raaka-ainetukku. Vaatetukkukauppa vähentyi eniten, lähes viisi prosenttia.

Vähittäiskaupassa rauta- ja rakennustarvikkeita kaupattiin lähes 12 prosenttia sekä urheilutarvikkeita ja veneitä 10 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammikuussa. Tavaratalokauppa kasvoi neljä prosenttia ja autokauppa seitsemän.

Vuoden 1997 alusta lähtien kauppatilasto julkaisee kauppapäiväkorjattuja määräindeksejä. Kauppapäiväkorjattujen lukujen avulla eri vuosien vastinkuukaudet saadaan aiempaa vertailukelpoisemmiksi. Eri vuosien vastinkuukaudet on saatettu samanarvoisiksi tasaamalla erot, jotka johtuvat eri viikonpäivien lukumäärien eroista eri vuosina. Lisää tietoa kauppapäiväkorjauksesta löytyy tammikuun 1997 Tukku- ja vähittäiskauppa -julkaisusta. Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa on esitetty tammikuun määräindeksin ja kauppapäiväkorjatun määräindeksin vuosimuutokset prosentteina.

Kaupan määräindeksin ja kauppapäiväkorjatun indeksin vuosimuutokset tammikuussa 1997


Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa, tammikuu 1997

Lisätietoja: Petri Vänttinen (09) 1734 3552