Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Montako jääkaappia teillä on? - Esimerkki kulutuksen käsitteellistämisen ja tilastoinnin muutoksesta

  1. Jääkaappi elintason indikaattorina
  2. Jääkaappi kestävän kulutuksen indikaattorina
  3. Ajallinen vertailukelpoisuus heikkeni
  4. Moniulotteisen kulutuksen mittaamisen vaikeus

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Ajallinen vertailukelpoisuus heikkeni

Vuosien 2001 ja 2006 kulutustutkimusten haastatteluissa jääkaappia koskevan kysymyksen muotoilu oli erilainen. Jääkaappien lukumääräjakaumien avulla voidaan arvioida, miten kysymyksen muuttaminen vaikutti saatuihin tietoihin (taulukko).

Jääkaappeja omistavien kotitalouksien osuus vuosina 2001 ja 2006, prosenttia.

Jääkaappien määrä 2001 2006
Vähintään 1 97 97
1 81 84
2 13 11
3 2 1
4 tai useampia 0 0

97 prosentilla kotitalouksista oli jääkaappi sekä vuonna 2001 että 2006. Elintason ja asumisen varustetason kannalta nämä tiedot ovat keskenään ja aiempien vuosien suhteen vertailukelpoisia.

Jääkaappien määrää koskeva tieto ei kuitenkaan enää ole vertailukelpoinen. Jakaumien perusteella näyttää siltä, että niiden kotitalouksien osuus, joilla on ainoastaan yksi jääkaappi, olisi lisääntynyt. Sen sijaan niiden kotitalouksien osuus, joilla on useampia jääkaappeja, olisi puolestaan vähentynyt.

Yhteensä jääkaappeja oli 2 790 000 vuonna 2001 ja 2 675 000 vuonna 2006. Mikäli kysymyksen muotoilun muuttaminen ei olisi tiedossa, tulosten perusteella voisi tehdä sen johtopäätöksen, että jääkaappien lukumäärä on vähentynyt ja kulutus sen myötä olisi muuttumassa ekologisempaan suuntaan. Jääkaappeja koskevan kysymyksen ja sen perusteella muodostetun muuttujan sisältö kuitenkin muuttui. Vuonna 2001 määrä kertoo kotitalouksien käytössä olevien jääkaappien määrän, mutta vuonna 2006 kotitalouksien varsinaisissa asunnoissa olevien toimivien jääkaappien määrän.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.6.2008