Suomalaisyritykset ovat ulkomaille ulkoistamisen etujoukkoa

  1. Teollisuutta enemmän kuin palveluja
  2. EU-maihin ja Aasiaan eniten
  3. Siirtoja konsernien sisällä
  4. Asiakkaiden ja kilpailijoiden sijainti vauhdittaa
  5. Kilpailukyky kohenee
  6. Esteet vähäisiä
  7. Ulkomaille ulkoistamisen ja siirtämisen syyt vaihtelevat
  8. Uusia yrityksiä lähdössä ulkoistamaan ulkomaille

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Asiakkaiden ja kilpailijoiden sijainti vauhdittaa

Talouden globalisaatio vaikuttaa yritysten toimintaympäristöön ja edellyttää usein läsnäoloa siellä, missä asiakkaat ja kilpailijat toimivat. Kilpailijoiden ja asiakkaiden paine motivoi huomattavasti useammin suomalaisyrityksiä muihin Pohjoismaihin ja Hollantiin verrattuna ulkoistamaan tai siirtämään toimintojaan ulkomaille. Noin 30 prosenttia suomalaisyrityksistä piti tätä syytä erittäin merkittävänä.

Yritystoiminnan tehokkuutta edistäviä ja kustannuksia vähentäviä tekijöitä pidetään usein keskeisenä syynä toimintojen siirtymiselle ulkomaille. Kaikkien maiden osalta kysely tukee tätä käsitystä. Lähes 60 prosenttia yrityksistä Tanskassa, Ruotsissa ja Hollannissa piti työvoimakustannuksia erittäin tärkeänä syynä siirtää toimintoja ulkomaille (Kuvio 4). Suomalaisyrityksissä työvoimakustannuksia pidettiin keskeisenä ulkoistamisen syynä jonkin verran harvemmin eli 42 prosentissa yrityksistä.

Kuvio 4. Kustannusten karsiminen erittäin tärkeä syy toimintojen ulkoistamiseen ja siirtämiseen ulkomaille, osuus ulkoistaneista ja siirtäneistä yrityksistä

Lähteet: Tilastokeskus ja muut tilastovirastot

Yritykset eivät voi aina itse päättää toimintojen ulkoistamisesta tai siirtämisestä muihin maihin, vaan päätökset tehdään usein keskitetysti konsernin emoyhtiössä. Tämä on varsin yleistä kaikissa tutkimuksen maissa Tanskaa lukuun ottamatta, missä yrityksillä on selvästi enemmän itsenäistä päätösvaltaa yritysrakenteista tai muista syistä johtuen. Tanskassa reilut 20 prosenttia yrityksistä ilmoitti emoyhtiön päättävän merkittävästi toimintojen siirroista ulkomaille, kun muissa maissa runsaat 40 prosenttia yrityksistä ilmoitti päätösten syntyvän keskitetysti.

Suomalaiset yritykset hakivat toimintojen siirroilla pääsyä uusille markkinoille pohjoismaisia yrityksiä useammin (23 %). Ruotsalaiset ja tanskalaiset yritykset sen sijaan vain harvoin (10 %) arvioivat siirtymisen ulkomaille auttavan merkittävästi pääsyä markkinoille.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.7.2008