Elämme toistakymmentä vuotta elinajanodotetta pidempään

  1. Elinajanodote terminä harhaanjohtava
  2. Elinajanodote ja odotettu elinikä
  3. Kuolleisuus alenee myös tulevaisuudessa?
  4. Kuolleisuuden alenemista aliarvioidaan
  5. Yli puolet elää yli keskimääräisen eliniän
  6. Mikä on kuusikymppisen jäljellä oleva elinikä?
  7. Viidennes naisista elää satavuotiaaksi
  8. Elinajanodote kertoo nykyhetkestä, ei tulevaisuudesta

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Yli puolet elää yli keskimääräisen eliniän

Kohortin kuoliniän jakauma on vino ja epäsymmetrinen siten, että kuolleisuus on korkea ensimmäisinä elinvuosina, alenee iän myötä saavuttaen miniminsä 10-15 vuoden iässä ja lähtee sitten kasvamaan likimain eksponentiaalisesti, mahdollisesti hidastuen 90 ikävuoden jälkeen. Lisäksi erityisesti miehillä kuolleisuus on hieman koholla 15-30 vuoden iässä, pitkälti tapaturmaisen kuolleisuuden takia.

Korkeahko kuolleisuus hyvin nuorella iällä vetää keskiarvoa alaspäin, ja siksi kuoliniän mediaani on kenties keskiarvoa mielekkäämpi eliniän keskiluku. Kuvio 1 näyttää, että mediaani on huomattavasti keskimääräistä elinikää korkeammalla. Toisin sanoen puolet kohortista elää pidempään kuin mikä on kohortin keskimääräinen elinikä 3). Vuosien 1930-34 poikakohortille eliniän mediaani on 73 vuotta - yli 20 vuotta korkeampi kuin syntymähetken elinajanodote, ja vajaan vuoden korkeampi kuin saman syntymäkohortin tyttöjen odotettu elinikä. Vuosina 1930-34 syntyneen tyttökohortin odotettu eliniän mediaani on 83 vuotta, sama kuin tyttöjen vuoden 2007 syntymähetken kuolleisuuteen perustuva elinajanodote.

Vuosina 1975-77 syntyneiden kohorttien odotettu eliniän mediaani on 86 vuotta pojille ja 91 vuotta tytöille. Luvut ovat reilusti toistakymmentä vuotta korkeampia kuin mitä syntymähetken elinajanodotteet antavat ymmärtää, ja myös useita vuosia kohortin keskimääräistä elinikää korkeampia.

Kuvio 1 esittää myös iän, johon 20 prosenttia kohortista odotetaan yltävän. Jo 1800-luvun lopun kohorteille tämä ikä oli yli 70 vuotta sekä miehille että naisille. Nousu on ollut tasaista vuosien 1915-19 poikakohorttia lukuun ottamatta (tämä kohortti kärsi eniten toisen maailmansodan taisteluissa). Vuosina 1975-77 syntyneistä naisista viidennes voi olettaa elävänsä vähintään 100-vuotiaaksi, miehille vastaava ikä on 95:n paikkeilla.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 10.2.2010