Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Aasian vetovoima kasvaa, mutta EU edelleen tärkeä
Pohjolan yritykset investoivat ulkomaille

  1. Ruotsalaisyritykset työllistävät ulkomailla
  2. Uudet EU-maat tärkeitä Suomelle
  3. Teollisuudessa eniten tytäryrityksiä
  4. EU-maat houkuttelevat yhä teollisuutta
  5. Ruotsalaiset palveluyritykset vahvoja Pohjois-Amerikassa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Samuli Rikama työskentelee Tilastokeskuksen yritysten rakenteet -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 3/2010.

Yritysten kansainvälistymisen tunnusmerkki on investointien raju kasvu ulkomaille. Tyypillisesti investoinnit tehdään joko yritysostoilla tai perustamalla tytäryrityksiä tuotannollista toimintaa varten. Tuoreen julkaisun* mukaan suomalaiset yritykset ovat olleet aktiivisesti perustamassa tytäryhtiöitä ulkomaille muiden Pohjoismaiden tavoin.
_______________________

Perinteisesti yritykset ovat sijoittuneet muihin maihin vahvistaakseen kaupallista läsnäoloaan vientimarkkinoilla. Nykyisin tytäryrityksiä perustetaan ulkomaille eritoten globaalin kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.

Ulkomaisten tytäryritysten avulla voidaan saavuttaa useita varsinkin monikansallisille yrityksille ilmeisiä kilpailukykyetuja kuten pienemmät työvoimakustannukset. Globaalin kilpailun paineissa myös pääsy uusimman tiedon ja teknologian lähteille on keskeinen edellytys innovaatiokyvyn ja tuotekehityksen ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi.

Tavarat, palvelut, työvoima ja pääoma ovat kansainvälistyvässä toimintaympäristössä yhä vähemmän sidoksissa kansallisiin rajoihin. Ne liikkuvat yhä enemmän ja ovat keskeisessä asemassa etenkin monikansallisten yritysten toiminnan, kannattavuuden ja kasvun kannalta - mutta yhtälailla myös politiikanteon näkökulmasta.

Suomalaiset yritykset ovat olleet aktiivisesti mukana globaaleilla markkinoilla, mikä on myös tuottanut monta menestystarinaa. Kehityksen moottorina ovat nykyisin yhä enemmän globaalit arvoketjut ja sitä kautta yritystuotannon optimaalinen sijainti maailmankartalla. Tytäryritysten perustaminen ulkomaille on yritysten näkökulmasta keskeinen osa tätä strategiaa.

Ruotsalaisyritykset työllistävät ulkomailla

Ruotsalaiset yritykset ovat perinteisesti olleet toiminnassaan varsin globaaleja, ja onkin helppo nimetä suuria kansainvälisiä ruotsalaisyrityksiä autonvalmistuksesta lääketeollisuuteen. Ruotsalaisyrityksillä on moninkertainen määrä ulkomailla toimivia tytäryrityksiä verrattuna Suomeen tai Tanskaan. Suomalaisilla yrityksillä oli vähiten eli noin 3 700 ulkomaista tytäryritystä vuonna 2007 ja tanskalaisilla vastaavasti lähes 7 900.

Suomalaistenkin tytäryritysten merkitys työnantajina on varsin huomattava, ne työllistivät ulkomailla noin 480 000 henkilöä vuonna 2007. Ruotsalaiset ovat toki tälläkin mittarilla huomattavasti edellä ja työllistivät noin 1,1 miljoonaa henkeä ulkomailla.

Tanskalaisyritysten palveluksessa oli yli 460 000 työntekijää. Henkilöstön määrä on yritysten määrää parempi mittari, koska sen avulla voidaan karkeasti arvioida ulkomailla sijaitsevien tytäryritysten tuotannon volyymiä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 2.6.2010