Suuret ikäluokat eläkeiässä

  1. Suuret ikäluokat ovat pienentyneet
  2. Suuret ikäluokat lähtivät kotiseudultaan koulutuksen ja työn perään
  3. Suurista ikäluokista suurin osa on eläkkeellä
  4. Koulutus pitää työelämässä mukana pidempään
  5. Suuret ikäluokat työskentelevät pidempään kuin edellinen sukupolvi
  6. Suuret ikäluokat ovat viivästyttäneet eläkepommia

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Koulutus pitää työelämässä mukana pidempään

Suuret ikäluokat ovat aiempia sukupolvia paremmin koulutettuja. He ovat myös ensimmäinen sukupolvi, jossa naisten koulutustaso on korkeampi kuin miesten. Perusasteen jälkeisen tutkinnon heistä on suorittanut hieman yli 60 prosenttia, kun sotia ennen syntyneissä ikäluokissa osuus jää alle puoleen.

Työllisyysasteiden on havaittu useissa selvityksissä olevan sitä suurempia, mitä parempi koulutustausta on (esim. Heinonen ym. 2009). Tämä pätee myös suuriin ikäluokkiin vielä eläkeiän kynnyksellä. Kuviosta 6 ilmenee, että korkeasti koulutetuilla oli vuonna 2010 noin kaksinkertainen työllisyysaste verrattuna pelkästään perusasteen suorittaneisiin. Niistä vuonna 1949 syntyneistä, jotka olivat jääneet ilman perusasteen jälkeistä koulutusta, oli 61-vuotiaana työssä 40 prosenttia, kun vähintään ylemmän korkeakouluasteen suorittaneista työelämässä oli mukana yli 70 prosenttia. Samanlainen ero on myös vuonna 1947 syntyneillä, joista perusasteen suorittaneista oli 63-vuotiaina viidennes työllisenä, kun vähintään ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon hankkineista yli puolet ahersi vielä työelämässä.

Kuvio 6. Vuosina 1949–1945 syntyneiden työllisyysasteet koulutuksen mukaan vuonna 2010. Prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus. Työssäkäyntitilasto, 2010 ennakko.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.3.2012