Lamavuonna 1992 tutkinnon suorittaneet työllistyivät huonosti

  1. Monilla 90-luvun laman aikana valmistuneilla oli työllistymisongelmia
  2. Hyvä koulutus parantaa työllistymismahdollisuuksia
  3. Valmistumisen jälkeen naiset ovat työllistyneet paremmin kuin miehet
  4. Valmistuneiden työllistymisessä suuria koulutusaloittaisia eroja

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Anna Loukkola on suunnittelija Tilastokeskuksen Henkilötilastot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 1/2012.

Valmistumisen ajankohta saattaa vaikuttaa merkittävästi työuraan. Suuri osa lamavuonna 1992 tutkinnon suorittaneista oli vielä kymmenen vuoden jälkeen työttömänä.

Lamavuosina 1990–1993 Suomen bruttokansantuote laski miltei 14 prosenttia ja työttömyys kasvoi 1980-luvun 3 prosentista lähes 17 prosenttiin (Loikkanen ym. 2002, 375). Lama vaikutti myös opintonsa päättäneiden työhön sijoittumiseen: sen aikana tutkinnon suorittaneista jopa 25 prosenttia jäi työttömäksi tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Vertaan artikkelissani lamavuonna 1992 ja vuonna 2002 valmistuneiden työhön sijoittumista valmistumisen jälkeen (ks. taulukko). Vertailuajankohdaksi olen valinnut vuoden 2002, jolloin suhdannetilanne oli normaali ja työllisyystilanne oli vakaa. Välittömänä työllistymisenä pidetään työpaikan saamista vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisäksi tarkastelen niiden opintonsa päättäneiden sijoittumista viiden vuoden kuluttua valmistumisesta, joiden korkein tutkinto on pysynyt samana.

Taulukko 1. Vuosina 1992 ja 2002 tutkinnon suorittaneiden työllistyminen vuoden kuluttua valmistumisesta.

  Tutkinto Työllisiä, %
1992 2002 1992 2002
Naiset
Yhteensä 58 900 66 800 45 68
Ylioppilas 14 100 19 800 20 45
Ammatillinen 20 700 24 300 40 70
Alin korkea-aste 16 700 400 62 80
Alempi korkeakouluaste 1 800 14 100 61 84
Ylempi korkeakouluaste 5 200 7 400 72 86
Tutkijakoulutusaste 400 800 83 88
Miehet
Yhteensä 43 600 49 400 37 60
Ylioppilas 10 700 14 100 12 27
Ammatillinen 17 200 20 800 29 62
Alin korkea-aste 7 600 800 55 92
Alempi korkeakouluaste 2 700 7 700 56 86
Ylempi korkeakouluaste 4 600 5 100 77 89
Tutkijakoulutusaste 800 900 88 88

Lähde: Tilastokeskus. Tutkintorekisteri ja työssäkäyntitilasto.

Valmistuneita koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tutkintorekisterin aikasarja-aineistoon, jossa on joka vuodelta korkein suoritettu tutkinto. Työhön sijoittumista kuvaavat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon.

Monilla 90-luvun laman aikana valmistuneilla oli työllistymisongelmia

Vuonna 1992 tutkinnon suorittaneista 10,5 prosenttia oli työttömänä vielä viiden vuoden kuluttua valmistumisestaan – tällöin tarkastelussa ovat mukana vain ne, joiden tutkinto oli pysynyt samana. Kymmenenkin vuoden kuluttua työttömänä oli vielä 7 prosenttia. Vuonna 2002 valmistuneista oli vuosi valmistumisen jälkeen työttömänä 8,5, mutta viiden vuoden kuluttua vain 4 prosenttia. Anna-Liisa Lämsän (2009) havaintojen mukaan pitkäaikainen työttömyys välittömästi tutkinnon suorittamisen jälkeen on syrjäytymisriski, josta voi seurata kasautuvaa huono-osaisuutta aikuisuudessa.

Vuonna 1992 välittömästi valmistumisen jälkeen työllistyneistä 33 prosenttia oli 20–24- vuotiaita, mutta vuonna 2002 jo 40 prosenttia työllistyi sen ikäisenä. Alle 30-vuotiaana valmistuneiden osuus on kuitenkin alentunut: osuus oli 82 prosenttia vuonna 1992 ja 77 prosenttia vuonna 2002.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 4.6.2012