Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Lamavuonna 1992 tutkinnon suorittaneet työllistyivät huonosti

  1. Monilla 90-luvun laman aikana valmistuneilla oli työllistymisongelmia
  2. Hyvä koulutus parantaa työllistymismahdollisuuksia
  3. Valmistumisen jälkeen naiset ovat työllistyneet paremmin kuin miehet
  4. Valmistuneiden työllistymisessä suuria koulutusaloittaisia eroja

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Valmistumisen jälkeen naiset ovat työllistyneet paremmin kuin miehet

Vuonna 1992 valmistuneista miehistä oli työttömänä 6 prosenttiyksikköä enemmän kuin naisia, ja naisista oli 9 prosenttiyksikköä enemmän opiskelemassa kuin miehistä. Vuonna 2002 naisten ja miesten erot molemmissa tapauksissa olivat alle 2 prosenttiyksikköä.

Vuonna 1992 valmistuneista naisista 45 prosenttia oli työllisiä ja miehistä 37 prosenttia. Vuonna 2002 valmistuneista naisista työllistyi 68 prosenttia ja miehistä 60 prosenttia. Molempina vuosina naisten ja miesten työllisyyden ero oli siis 8 prosenttiyksikköä.

Kaikilla koulutusasteilla naiset työllistyvät tai jatkavat opiskelua välittömästi opintojen päätyttyä todennäköisemmin kuin miehet. Sekä vuoden 1992 että vuoden 2002 uusista naisylioppilaista yli 80 prosenttia työllistyi tai jatkoi opintojaan. Sen sijaan vuoden 1992 miesylioppilaista työllistyi tai jatkoi opintojaan ainoastaan 48 prosenttia ja vuonna 2002 valmistuneistakin vain 66 prosenttia. Ylioppilasmiehistä kuitenkin runsas 20 prosenttia lähti suorittamaan molempina vuosikymmeninä varusmies- tai siviilipalvelusta.

Erot sukupuolten välillä ovat samansuuntaiset myös ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden keskuudessa. Vuonna 1992 ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden naisten työllisyysaste oli yli 10 prosenttiyksikköä parempi kuin miesten. Vuonna 2002 toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista naisista työllistyi 8 prosenttiyksikköä enemmän kuin vastavalmistuneista miehistä. Ammatillisesta koulutuksesta 1992 valmistuneista miehistä 16 prosenttia suoritti varusmies- tai siviilipalvelusta ja 2002 valmistuneistakin 8 prosenttia.

Korkeakouluasteelta valmistuneiden naisten ja miesten työhön sijoittumisen erot ovat pienemmät kuin alemmilla koulutusasteilla. Lamavuonna 1992 alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden naisten työllisyysaste oli 5 prosenttiyksikköä parempi kuin miesten – tosin vuonna 1992 opistoasteen tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet miehet menivät runsaslukuisemmin varusmies- tai siviilipalvelukseen kuin samantasoisen tutkinnon vuonna 2002 suorittaneet. Ylemmän korkeakouluasteen suorittaneet miehet sen sijaan työllistyivät molempina ajankohtina paremmin kuin naiset.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 4.6.2012