Maahanmuuttajakeskittymiä on muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla

  1. Maahanmuuton motiivit alkavat monipuolistua 1990-luvulla
  2. Maaseutukin alkaa saada muuttovoittoa maahanmuuttajista
  3. Venäläissyntyiset ovat levinneet laajimmalle alueelle
  4. Ruotsi yleisin lähtömaa vain Ahvenanmaalla
  5. Somalialaisia on myös Itä-Suomen harvaanasutuilla alueilla
  6. Maahanmuuttajat ovat sirottuneet ympäri Suomen
  7. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Ruotsi yleisin lähtömaa vain Ahvenanmaalla

Ruotsi oli lähtömaa 4 800 henkilöllä vuonna 2012. Vain Ahvenanmaalla Ruotsi oli yleisin maahanmuuttajien lähtömaa: Ruotsi-taustaisia maahanmuuttajia oli 1 400 ja heidän osuutensa 46 prosenttia maahanmuuttajista. Koska Suomen ja Ruotsin väliset muuttovirrat ovat jatkuneet vilkkaana vuosikymmeniä ja koska aikuisten perhetiedot on rekisteröity väestötietojärjestelmään usein puutteellisesti, tilastoissa Ruotsi-taustaisten määrä on todellista selvästi suurempi. Ruotsi-taustaisten maahanmuuttajien vanhemmista ainakin toinen on usein syntyperältään suomalainen.

Entisen Jugoslavian alueelta tulleita oli Suomessa kaikkiaan 8 750 vuonna 2012. Suomessa asuvat entisen Jugoslavian alueella syntyneet ovat Suomessa pääosaltaan bosniahertsegovinalaisia ja kosovolaisia. Vain yhdellä alueella entisen Jugoslavian alueella syntyneet henkilöt olivat suurin ryhmä. Pohjanmaan harvaan asutulla maaseudulla Kosovo- ja Bosnia-Hertsegovina-taustaisia oli 70, noin 24 prosenttia maahanmuuttajista.

Myanmar-taustaisia oli Suomessa yhteensä 1 550 vuonna 2012, ja he ovat hajautuneet ympäri Suomen. Vain yhdellä alueella Lapissa myanmarilaiset olivat suurin maahanmuuttajaryhmä. Kyseisellä alueella heitä oli 130 eli 19 prosenttia kaikista maahanmuuttajista.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.12.2013