Julkaistu: 26.5.2014

Uusi teknologia on vaikuttanut koululaisten elämäntapoihin

  1. Koululaisten nukkumistottumukset ovat parantuneet kymmenessä vuodessa
  2. Opiskeluun käytetty aika on lyhentynyt 20 vuodessa
  3. Tytöt tekevät enemmän kotitöitä kuin pojat
  4. Ruudun ääressä kuluu lähes kolme tuntia koulupäivinä
  5. Koululaisista tullut tietokoneen suurkuluttajia
  6. Liikuntaan yli tunti päivässä
  7. Sosiaalinen kanssakäyminen ja lukeminen ovat muuttuneet
  8. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tytöt tekevät enemmän kotitöitä kuin pojat

Ansiotyön tekeminen on edelleen hyvin harvinaista koululaisten keskuudessa. Tässä suhteessa suomalaiset koululaiset poikkeavat esimerkiksi kanadalaisista, yhdysvaltalaisista ja hollantilaisista nuorista (Zuzanek 2005).

Koululaisten kotitöihin käyttämä aika on vähentynyt selvästi 2000-luvulla. Koululaiset tekevät kotitöitä koulupäivinä reilut puoli tuntia (kuviot 1 ja 2). Lukiolaiset osallistuvat kotitöihin enemmän kuin peruskoululaiset. Vapaapäivinä kotitöiden määrä kaksinkertaistuu: peruskoululaistet tekevät silloin kotitöitä yli tunnin ja lukiolaiset lähes kaksi tuntia. Eniten aikaa vievät kotitaloustyöt kuten siivous ja ruoanlaitto, sekä ostoksilla käyminen. Vapaapäivinä peruskoululaiset käyttävät kotitaloustöihin puoli tuntia ja lukiolaiset lähes tunnin. Lukiolaiset osallistuvat vapaapäivinä myös pienempien sisarustensa hoitamiseen.

Tytöt käyttävät poikiin verrattuna selvästi enemmän aikaa kotitöihin. Peruskoulua käyvät tytöt tekevät kotitöitä lähes kaksinkertaisen määrän poikiin verrattuna. Lukioiässä ero on kasvanut jo kolminkertaiseksi (ks. myös Miettinen & Rotkirch 2012, 104).

Alkuun Edellinen Seuraava