Aiheet
Ympäristö ja luonto

Vuonna 2021 kasvihuonekaasupäästöt laskivat 11 ja nousivat 8 maakunnassa

tiedote | Kasvihuonekaasut 2021

Tilastokeskuksen alueellisten tietojen mukaan vuonna 2021 kasvihuonekaasupäästöt laskivat 11 maakunnassa ja nousivat 8 maakunnassa verrattuna vuoteen 2020. Kokonaispäästöt sekä sektorikohtaiset päästöt ovat kuitenkin vähentyneet kaikissa maakunnissa vuosien 2011 ja 2021 välisen vertailun perusteella.

Keskeisiä poimintoja

  • Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ilman maankäyttösektoria ovat vähentyneet kaikissa maakunnissa vuosien 2011 ja 2021 välisenä aikana keskimääräisen päästövähenemän ollessa 28 %. 
  • Energiasektorin ja teollisuusprosessien ja tuotteiden käytön päästöt ovat laskeneet kaikissa maakunnissa tarkasteluajanjaksolla 2011–2021.
  • Jätesektorin päästöt ovat laskeneet lähes kaikissa maakunnissa tarkasteluajanjaksolla 2011–2021.      
  • Maatalouden osalta päästökehitys on eriytynyt maakunnittain, osassa on ollut nousua ja osassa laskua 2011–2021.       
  • Turpeen ja kivihiilen käytön nousu vuonna 2021 näkyy lisääntyneitä päästöinä osassa maakuntia verrattuna edelliseen vuoteen.

Alueelliset päästöt

Kokonaispäästöt ilman maankäyttösektoria (LULUCF) ovat vähentyneet kaikissa maakunnissa vuosien 2011 ja 2021 vertailun perusteella. Päästöt ovat vähentyneet erityisesti energiasektorilla, kun fossiilisia polttoaineita on korvattu uusiutuvilla energialähteillä. Vuosien 2011 ja 2021 välisenä aikana kokonaispäästöt ovat vähentyneet Uudellamaalla 5,0 miljoonaa tonnia CO2-ekv, Satakunnassa 2,7 miljoonaa tonnia CO2-ekv. ja Varsinais-Suomessa 1,8 miljoonaa tonnia CO2-ekv. Prosentuaalisesti suurimmat kokonaispäästövähennykset olivat 60 % Satakunnassa, 47 % Pohjanmaalla ja 45 % Päijät-Hämeessä. 

Vuosien 2020 ja 2021 välillä kasvihuonekaasupäästöt laskivat 11 maakunnassa ja nousivat 8 maakunnassa, keskimääräinen päästövähenemä eri maakunnissa oli noin 1 %.

Kansallisen kasvihuonekaasuinventaarion mukaiset maakunnittaiset ja kunnittaiset päästölaskelmat on tehty ns. alueellisesta näkökulmasta, jolloin päästöt on allokoitu niille kunnille, joissa ne ovat syntyneet. Kunnittaiset tiedot julkaistaan ainoastaan päästökauppasektorin ulkopuolisista päästöistä. Laskennan oletukset ja menetelmät on kuvattu erillisessä alueellisten päästöjen menetelmäselosteessa.

Maakunnittaiset päästöt sektoreittain

Energiasektorin ja teollisuusprosessien ja tuotteiden käytön päästöt laskivat kaikissa maakunnissa verrattaessa vuoden 2021 päästöjä vuoteen 2011. Keskimääräinen maakunnittainen päästövähenemä oli 31 %. Useissa maakunnissa päästöjä ovat pienentäneet hiilivoimaloiden käytöstä poisto ja jäljellejääneiden käytön vähentäminen, sekä fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä. Liikenteen päästöt ovat laskeneet jokaisessa maakunnassa, etenkin liikennepolttoaineiden bio-osuuden nousun myötä. 

Energiasektorin ja teollisuusprosessien ja tuotteiden käytön päästöt kehittyivät eri suuntiin eri maakunnissa vuosien 2020 ja 2021 välillä. Turpeen ja kivihiilen käytön nousu vuonna 2021 näkyy lisääntyneitä päästöinä tietyissä maakunnissa verrattuna edelliseen vuoteen. Vuonna 2021 liikenteen päästöt olivat edellisvuotta pienemmät lähes kaikissa maakunnissa. 

Maataloussektorilla vuoden 2021 kokonaispäästöt ovat pysyneet lähes samana verrattuna edellisvuoteen 2020 sekä verrattuna vuoteen 2011. Maataloussektorin päästökehitys on jakaantunut maakunnissa erisuuntaiseksi.

Jätesektorilla päästöt ovat vähentyneet lähes kaikissa maakunnissa. Keskimääräinen maakunnittainen päästövähenemä oli 36 % vuosien 2011 ja 2021 välisenä aikana. Päästöjen vähenemään on vaikuttanut etenkin kaatopaikkojen päästöjen väheneminen.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Päästöluokka
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Päästöluokka
  • Päästökauppaan kuuluminen
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
kasvihuonekaasut@stat.fi
Virve Luomaniemi
yliaktuaari
029 551 3830
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.