Ämnen
Miljö och natur

År 2021 minskade växthusgasutsläppen i 11 landskap och ökade i 8

meddelande | Växthusgaser 2021

Enligt Statistikcentralens regionala uppgifter minskade växthusgasutsläppen år 2021 i 11 landskap och ökade i 8 landskap jämfört med år 2020. De totala utsläppen och de sektorvisa utsläppen har dock minskat i alla landskap under perioden 2011–2021.


Viktiga punkter

  • De totala utsläppen av växthusgaser exklusive markanvändningssektorn har minskat i alla landskap under perioden 2011–2021, medan den genomsnittliga utsläppsminskningen varit 28 %.
  • Utsläppen från energisektorn, industriprocesserna och användningen av produkter har minskat i alla landskap under granskningsperioden 2011–2021.
  • Utsläppen från avfallssektorn har minskat i nästan alla landskap under granskningsperioden 2011–2021.
  • När det gäller lantbruket har utsläppsutvecklingen differentierats efter landskap, en del har uppvisat en ökning och andra en minskning 2011–2021. 
  • Ökad användning av torv och stenkol år 2021 syns som ökade utsläpp i en del av landskapen jämfört med året innan.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Utsläppsklass
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Utsläppsklass
  • Utsläpsshandel
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Virve Luomaniemi
överaktuarie
029 551 3830
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef