Arvon haku tai muodostus, arvon sijoitus

Arvon haun tai muodostuksen vaihtoehtoja ovat ei-prosessoiva arvon haku (esim. yhteys tiedontuottajaan), ei-prosessoiva arvon muodostus (esim. arvio), määritelty arvon haku (esim. ohjelmallinen arvonhaku toisesta aineistosta), arvon muodostus päättelysäännöillä (esim. ei-jatkuvien muuttujien korjaus), menetelmällinen arvon haku (esim. luovuttajaimputointi), tunnuslukulaskenta (esim. keskiarvo, mediaani), mallilaskenta (esim. regressioanalyysi) ja rajaehtosovitus (esim. virheellisen monen muuttujan aineistotilanteen tasaus). Arvon sijoitus on joko manuaalinen syöttö aineiston käsittelysovellukseen tai ohjelman tekemä sijoitus aineistoon. Arvon haku tai muodostus, arvon sijoitus toteutetaan aina.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa