Begrepp
Internethandel


Internethandel (webbhandel) innebär kommunikation mellan en människa och ett informationssystem. Till internethandel räknas inköp i internetbutik och beställningar via webbformulär, men inte beställningar via vanlig e-post. Till internethandel räknas även handel via ett extranät enligt samma kriterier.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa