De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Internethandel

Internethandel (webbhandel) innebär kommunikation mellan en människa och ett informationssystem. Till internethandel räknas inköp i internetbutik och beställningar via webbformulär, men inte beställningar via vanlig e-post. Till internethandel räknas även handel via ett extranät enligt samma kriterier.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa