Begrepp
Elektronisk handel


Med elektronisk handel avses beställning av varor och tjänster via datanät, oavsett hur betalningen och leveransen är ordnad.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • OECD

Jaa