E-handel

Med e-handel, dvs. internethandel, avses köp eller beställning via internet för konsumentens eller hushållets bruk oberoende av om räkningen betalas senare eller om inköpen betalas direkt via nätbanken, med kreditkort, e-betalning eller på annat motsvarande sätt. Internethandel omfattar beställningar som ifyllts på en färdig blankett på internet och som sänds via internet samt handel i webbutiker. I e-handeln ingår inhemsk och utländsk e-handel.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa