Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Itseopiskelu

Aikuiskoulutustutkimuksessa itseopiskeluksi lasketaan erikseen järjestetyn, muodollisen koulutuksen (formaalin ja non-formaalin) ulkopuolella tapahtuva uuden tiedon tai taidon opiskelu, joka voi olla varsin vapaamuotoista ja joka tapahtuu yksikseen, työtovereiden tai tuttavien kanssa. Ns. satunnaisoppimista ei lueta mukaan itseopiskeluun.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

"Elinikäisen oppimisen Ad hoc modulin 2003 tuloksia" -raportissa itseopiskelulla tarkoitetaan muualla kuin muodollisessa, järjestetyssä koulutuksessa tai opetuksessa tapahtunutta oppimista ja tietojen tai taitojen tarkoituksellista kehittämistä. Itseopiskelulle on tyypillistä se, että henkilö itse vastaa opetusjärjestelyistä ja että opiskelu tapahtuu ilman opettajaa. Itsekseen opiskelulle ei ole asetettu minkäänlaista vähimmäiskestoa.

Omia tietoja ja taitoja voi tarkoituksellisesti kehittää itsekseen esim. kirjoja ja lehtiä lukemalla, opiskelemalla internetiä hyväksi käyttäen tai seuraamalla oppimistarkoituksessa TV:n tai radion opetusohjelmia tai kasetteja tai käyttäen apuna cd-levyjä, videoita tms.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa