Slam

Blandning av vätska och däri uppblandat finfördelat fast ämne i hög koncentration. I avfallsstatistiken redovisas avfallsblandningar inklusive sitt vätskeinnehåll, utom i fråga om slamprodukter, där mängden fast ämne är relativt liten i förhållande till mängden vatten.

I fråga om slam från vattenreningsverk räknas endast slammets torrsubstans som avfall i avfallsstatistiken.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Närbegrepp


Jaa