De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Marknadsföringsinnovation

En marknadsföringsinnovation är en ny marknadsföringsmetod som företaget tagit i bruk (en marknadsföringsidé eller -strategi), som avsevärt skiljer sig från företagets tidigare marknadsföringsmetod och som företaget inte har använt tidigare. En marknadsföringsinnovation förutsätter avsevärda ändringar i utformningen av produkten (designen) eller förpackningen, produktplaceringen, säljfrämjandet eller prissättningen.

Säsongartade, regelbundna eller annars rutinmässiga förändringar i marknadsföringsmetoderna är inte marknadsföringsinnovationer.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.2008 - 31.12.2018

Källorganisation

  • OECD

Jaa