Matkustaja

Rajahaastattelututkimuksessa matkustajia ovat kaikki Suomessa käyvät ulkomaiset henkilöt, jotka viipyvät Suomen-käynnillään alle 12 kuukautta. Matkustajaksi määrittyminen ei riipu Suomen-käynnin pääsyystä. Matkustajaksi luetaan myös sellainen Suomen-vierailulle saapunut henkilö, jolle Suomi on normaalia elinpiiriä (esim. työpaikka Suomessa).Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa