De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Resenär

Alla utlänningar som besöker Finland och som stannar mindre än 12 månader i landet är enligt gränsintervjuundersökningen resenärer. Att bestämmas som resenär beror inte på huvudsyftet med Finlandsbesöket. Som resenär betraktas också en sådan person som anlänt på ett Finlandsbesök för vilken Finland är den normala omgivningen (t.ex. arbetsplatsen ligger i Finland).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa