Metsätilinpito

Metsätilinpito on tilastokokonaisuus, jonka tilastot kuvaavat puuvarojen muutoksia ja puuaineksen virtoja sekä niihin liittyviä taloudellisia arvoja kansantaloudessa. Puun lisäksi metsätilinpidossa on mukana myös muita metsien tuottamia hyötyjä, joiden määrät tai rahamääräinen arvo tunnetaan, sekä metsiin liittyviä pinta-alatietoja.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • EU

Jaa