Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Tietotekniikka- ja media-alan tutkinto

Käsite perustuu Tilastokeskuksen, Opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteistyössä laatimaan luetteloon millä tahansa koulutusasteella ja -alalla suoritetuista tutkinnoista, joiden katsotaan liittyvän pääasiassa tietotekniikan, tietoliikenteen ja viestintä-alan koulutukseen.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa