UBO

Ultimate beneficial owner. Den institutionella enhet i det yttersta ledet i ett utländskt intresse- eller dotterbolags kontrollkedja som inte kontrolleras av en annan institutionell enhet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa