Begrepp
Omräkning


Omräkning är den standardmetod som används för att säkerställa enhetlighet och konsekvens vid inventeringsberäkning. Omräkning innebär att estimaten omräknas med en och samma metod för alla de år som inventeringen gäller. Syftet med omräkningen är att säkerställa att hela tidsserien har producerats på det sätt som de nya uppgifterna och/eller den nya metoden förutsätter.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa