Uudelleenlaskenta

Inventaariolaskennassa käytetty vakiomenettely menetelmä- ja lähtöaineistojen muutoksien yhteydessä yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi on laskea estimaatit uudelleen kaikille inventaariovuosille käyttämällä samaa menetelmää ja yhtenäisiä lähtötietoja.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Inventaariolaskennassa käytetty vakiomenetelmä yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi on laskea estimaatit uudelleen käyttämällä samaa menetelmää kaikille inventaariovuosille. Uudelleenlaskennan tarkoitus on varmistaa, että koko aikasarja on tuotettu uuden datan ja/tai menetelmän mukaisesti.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 14.10.2021

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa