Utgifter för utkomststöd

Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/toimttenn/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

För den preliminära statistiken över utkomststöd samlas det in uppgifter om utkomststödstagare en gång per år. Den preliminära statistiken innehåller uppgifter på summanivå om antalet hushåll som fått stöd och om utgifterna för utkomststödet. Statistiken har sammanställts ända sedan 1992.

Nyckelord

socialvård, socialskydd, utkomststöd

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/toimttenn/yht_sv.html


Senast uppdaterad 24.05.2021