Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Finlands officiella statistik

Utgifter för utkomststöd

Producent:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppgifter: Utgifter för utkomststöd
thl.fi
Statistikkalendarier
thl.fi
Beskrivning: För den preliminära statistiken över utkomststöd samlas det in uppgifter om utkomststödstagare en gång per år. Den preliminära statistiken innehåller uppgifter på summanivå om antalet hushåll som fått stöd och om utgifterna för utkomststödet. Statistiken har sammanställts ända sedan 1992.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: socialvård, socialskydd, utkomststöd.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utgifter för utkomststöd [e-publikation].
Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/toimttenn/index_sv.html